Text

Gunilla Lidgren hos Riksbyggen om det nya spåret inom ekonomprogrammet

Gunilla Lidgren är chef Servicecenter hos Riksbyggen.

− I framtiden kommer digitaliseringen att prägla arbetet inom ekonomi och administration ännu mer än idag.

− Man behöver bli lite mer IT-analytisk och inte bara kunna hantverket. En ekonoms arbete kommer att förändras i framtiden. Man talar till exempel om Robotic Desktop Automation. Det innebär att träna sin egen robot att göra uppgifter man själv utför ofta.

− Vi ser också en del nya yrkesområden växa fram kopplat till Robotic Process Automation, till exempel kartläggning, controlling av system och uppföljning.