Text

För ekonomstudenter: Utbildning som ger dig teknisk kunskap

Med MDU:s inriktning digital verksamhetsutveckling inom ekonomprogrammet får du kunskap om hur digitaliseringen influerar företag och organisationer.


− Digital verksamhetsutveckling är en utbildning för dig som är nyfiken på hur digitalisering och teknik inverkar på företag och organisationer. Idag måste ekonomer vara förberedda på en yrkesroll som är förändringsorienterad eftersom processer och arbetssätt utvecklas snabbt och parallellt med digitaliseringen, säger Cecilia Erixon universitetslektor och lärare på ekonomprogrammet.

Det pågår en omfattande digital omställning i samhället. Digitaliseringen påverkar oss som individer, men även hur företag utvecklar och levererar produkter och tjänster.

− Ekonomer som kan fackspråken inom både IT och företagsekonomi bidrar till att stärka digitaliseringsprojekt och kan fungerar som en brygga mellan kollegorna från IT och övriga verksamhetsområden, säger Cecilia Erixon.

Kurserna inom digital verksamhetsutveckling har stark koppling till näringslivet. Under utbildningen kommer du att möta både forskare och gästföreläsare från företag och organisationer.

− Utbildningen förbereder dig för arbetslivet genom att ge både en teoretisk och praktisk grund. Dessutom får du möjlighet att plugga utomlands - och alla kurserna ges i Eskilstuna vid vårt nya campus och i vår kreativa arbetsmiljö, säger Cecilia Erixon.

Ekonomprogrammet läses i tre år. Spåret digital verksamhetsutveckling innehåller kurser inom grundläggande företagsekonomi och digital verksamhetsutveckling. Du har möjlighet att under termin 5 välja till exempel kurser fokuserat på projektledning kopplat till digitalisering eller digital tjänsteutveckling.


Digital verksamhetsutveckling - ett valbart spår inom ekonomprogrammet

Du kommer exempelvis att lära dig vad den som beställer digitala verksamhetsstöd behöver tänka på vid val, införande och drift av IT-system, och även hur digitalisering inverkar på affärsmodeller.

Läs mer

Kontaktperson