Text

Ett år som gör skillnad för din karriär

Stödet från engagerade lärare hjälper studenterna att få ut det mesta av det ettåriga master­programmet i Internationell Marknadsföring.

Porträttbild av Ellinor Bertilsson

Wissam Abdelnour flyttade till Sverige 2018. Under tiden han lärde sig svenska språket bestämde han sig för att fortsätta sin högskoleutbildning parallellt.

– För mig var detta ettåriga program det perfekta valet, säger Wissam Abdelnour. Jag gillar den mångsidighet som lärosätet erbjuder när det gäller såväl lärandematerial och stöd som stämningen i klassen och mellan kurskamraterna.

Ytterligare en fördel han framhåller är stödet från lärarna.

– Relationen med lärarna är jättebra eftersom de är väldigt stödjande, och de tvekar aldrig att hjälpa dig ifall du ber dem, säger Wissam Abdelnour. Detta hände i varje kurs och jag upplevde det på ett personligt plan.


Studenter hjälper företag att lösa skarpa utmaningar

Som ett led i utbildningen genomför studenterna projekt där de analyserar utmaningar och beslut som verkliga företag står inför eller hjälper ett företag att lösa en skarp utmaning.

– Inom den strategiska marknadsföringskursen tog vi fram en marknadsföringsplan för ett företag jag arbetade på i Kuwait, säger Wissam Abdelnour. De kan använda denna plan om de bestämmer sig för att öppna ett dotterbolag i Sverige. I denna kurs lärde jag mig om marknadsintegration och de utmaningar ett företag kan stå inför.


”Jag tror att EFMD-ackrediteringen är mycket nyttig för programmets trovärdighet”

Masterprogrammet i Internationell marknadsföring har beviljats EFMD-ackrediteringen. Att bli ackrediterad är ett kvitto på att programmet håller hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

– Jag deltog i studentkommittén för EFMD-ackrediteringen eftersom jag tror att denna ackreditering är mycket nyttig för programmets trovärdighet på både lokal och internationell nivå, säger Wissam Abdelnour.