Text

Från Skåne till Västerås
– och vidare mot drömjobbet

Erik Gannby flyttade från Skåne till Västerås för att utbilda sig till fysioterapeut. Han drömmer om ett jobb inom idrotten och uppskattar att programmet har en beteendemedicinsk inriktning.
− Det är en modern utbildning som sätter fokus på att lära känna människan bakom skadan eller sjukdomen, säger Erik Gannby.

Erik Gannby

Som fysioterapeut arbetar man med att främja hälsa, förebygga skada och sjukdom och med att behandla problem kopplat till människors rörelseförmåga.

− För mig föddes intresset för yrket genom en fascination för hur kroppen fungerar och återhämtar sig från skada till full funktionalitet, säger Erik Gannby, som läser på det treåriga fysioterapeutprogrammet.


Unik inriktning

Utbildningen har en beteendemedicinsk inriktning som lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa. Beteendeförändring är en viktig del i de metoder för behandling som lärs ut.

− Det innebär att vi lär känna människan och hennes livsstil, och inte bara skadan eller smärtan som personen upplever. Vi analyserar hur individens beteende påverkar kroppen och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. Och det är ju egentligen det hela yrket går ut på, att förebygga och behandla skador och sjukdom utifrån varje individ, säger Erik Gannby.


Många möjligheter som fysioterapeut

Fysioterapeutprogrammet ger en kompetens som skapar möjlighet att jobba inom många olika verksamheter.

− Som arbetsmarknaden ser ut kan en fysioterapeut specialisera sig mot många olika områden. I klassen har vi studenter med helt olika intressen och karriärplaner. En kan exempelvis vilja vidareutbilda sig till djurfysioterapeut, en annan vill jobba med barn med funktionsnedsättning och en tredje med idrottsskador, säger Erik Gannby, som vid sidan av studierna jobbar som rehab-assistent på en fysioterapeutklinik i Västerås.

Eriks drömjobb finns inom idrotten.

− Precis som många andra studenter vill jag arbeta inom idrottens värld. Jag vet att det är väldigt tufft att nå dit, men jag tror utbildningen ger mig en bra grund att stå på och att den är ett steg mot drömjobbet, säger han.


För vem rekommenderar du programmet?

− Man ska tycka det är roligt att jobba med människor. För att bli en bra fysioterapeut handlar det mycket om att vara bra på att förstå andra människor, bry sig om dem och funka bra rent socialt. Sen gillar jag personligen att det alltid kommer finnas mer saker att lära sig och möjlighet att hela tiden utvecklas, man blir aldrig fullärd och det inspirerar mig.


Hur ser man som student på arbetsmarknaden för fysioterapeuter?

− Vi lever längre än tidigare och problem med psykisk ohälsa och övervikt växer. Det behövs folk som arbetar hälsofrämjande och som tar hand om andra människor även i framtiden. Så det är klart att det finns ett betydande behov av fysioterapeuter både nu och i framtiden.