Text

En kreativ kommunikatör

Simon Hägg har alltid varit intresserad av foto och film, men fick upp ögonen för kommunikation under hans studier i USA. Därför påbörjade han sina studier på språk- och kommunikationsprogrammet med kommunikatörsyrket i sikte.

Simon Hägg på MDH.

För Simon som alltid tyckt om att skapa och vara kreativ passar utbildningen honom väldigt väl.

– Bland det bästa med programmet är att jag kan kombinera de språkliga kunskaper jag får med grafiskt arbete. Jag gillar att fotografera, göra film men även andra digitala projekt, säger Simon Hägg.

Studenterna på språk- och kommunikationsprogrammet har garantiplats på kurser så som grafisk form och webbdesign med inriktning informationsdesign. Det är en del av de valbara kurser som studenterna kan ta del av under programmet.

Experter inom språk och kommunikation

Programmets första år ger studenterna kunskaper inom språk och kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Under utbildningens andra år kan studenterna välja att fördjupa sig inom engelska, litteraturvetenskap eller svenska som andraspråk. För Simon som är intresserad av att jobba internationellt var valet att välja engelska givet.

– Jag kan tänka mig att jobba utomlands. Företag är även globala idag, med medarbetare och kunder över hela världen. Det gör att det är viktigt att kunna engelska bra, säger Simon Hägg.

Engelskakurserna har gjort mycket för hans utveckling av framförallt det skrivna språket.

– Jag har sedan länge varit relativt duktig på att prata engelska, men med grammatisk kunskap får man en djupare förståelse för språket och varför man skriver på ett visst sätt, säger han.

Ett kreativt yrke

Intresset för att bli kommunikatör har växt fram under utbildningen.

– Arbetet som kommunikatör verkar vara kreativt och väldigt varierande, vilket passar mig, säger Simon Hägg.

Att arbeta som kommunikatör innebär att planera, utforma och sprida olika former av kommunikationsinsatser mot olika målgrupper. Det kan vara intern kommunikation riktad mot personal och extern kommunikation till kunder, medier och politiker. Det ställer krav på god språkkunskap och en förståelse för hur språk fungerar i olika sammanhang och hur man anpassar olika texter till olika mottagare och medier. Något som är en del av det studenterna lär sig på språk- och kommunikationsprogrammet.

Under utbildningen erbjuds flera tillfällen för studenterna att praktiskt utöva det som de har lärt sig.

– I en kurs fick vi intervjua en kommunikatör, skriva en artikel, fotografera och utforma en broschyr. Det var väldigt kul att få en inblick i arbetslivet hos en kommunikatör samtidigt som vi fick prova på att göra en uppgift som görs av kommunikatörer, säger Simon Hägg.

Kontakter som leder till jobb

Simon är nöjd med utbildningen och trivs att plugga.

– Jag gillar lokalerna och speciellt biblioteket i Västerås. För mig är det en perfekt plats för att få saker gjorda. Det nya campuset i Eskilstuna har också väldigt bra studiemiljöer, säger han.

Simon ser fram emot att arbeta som kommunikatör och har redan extraknäckt inom yrket. På språk- och kommunikationsprogrammet får studenterna kontakt med arbetslivet genom gästföreläsare som bjuds in och berättar om deras arbete inom kommunikation. Kontakterna ledde till ett extrajobb för Simon och har lett till praktikplatser för flera av Simons studiekamrater.

– Det är jättebra att vi får möjlighet att komma i kontakt med företag på det här sättet, säger Simon Hägg.