Text

Studentprojekt inom programmet

På programmet textdesign – informationsdesign skapar studenterna artefakter utifrån olika tekniker och arbetsmetoder. Artefakterna tas fram både individuellt och i grupp, och mycket av det som skapas sker i samverkan med externa uppdragsgivare.

illustration textdesign

Utdrag från broschyr

Kurs textdesign 6, fördjupning. Text och form av Felicia Kaiser

 

Program

Textdesign - informationsdesign

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna