Text

Mikaela vill ge barn goda
förutsättningar att utvecklas

Mikaela Wikholm vill hjälpa barn att få en bra start på livet. Därför började hon studera till förskollärare.
– För mig är alla människors lika värde väldigt viktigt. Alla barn ska kunna få en bra start i livet och goda förutsättningar till att utvecklas. Och det kan jag påverka genom rollen som förskollärare, säger Mikaela.

Mikaela Wikholm

Efter gymnasiet testade Mikaela Wikholm på att arbeta inom flera olika branscher. När hon började jobba på en förskola fattade hon snabbt tycke för yrket.

– Jag kände att det var helt min grej, så jag bestämde mig för att läsa till förskollärare. Och sedan jag startade min utbildning på MDU har den känslan bara förstärkts, berättar Mikaela, och tillägger:

– Att se alla barns utveckling och hjälpa dem att växa är vad som motiverar mig mest med yrket. Det inspirerar mig också att man aldrig blir helt färdiglärd som pedagog, man kan alltid bli bättre och utvecklas själv.


Forskningsbaserad utbildning

Mikaela, som tidigare läst utbildningen, berättar att lärarna på programmet är pedagogiska och hjälpsamma, och att hon satte stort värde på att all undervisning är forskningsbaserad.

– En av de bästa sakerna med MDU är lärarna. Man märker att de är kompetenta och har stora erfarenheter av yrket. Dessutom är all undervisning forskningsbaserad, och det värderar jag högt.

En viktig del av förskollärarprogrammet är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

– Genom VFU:n får vi erfarenhet av arbete i en verklig miljö. Vi är ute på en förskola i närområdet i totalt 20 veckor under studietiden. Och jag gillar verkligen att teori och praktik varvas på utbildningen. Det gör att delarna förstärker varandra. Man får ut mer av teorin när man kan använda det man lär sig på föreläsningarna i verkligheten, och vice versa, säger Mikaela.


”Utbildningen leder till jobb”

Förskollärare är ett bristyrke och många verksamheter ropar efter kompetent personal. Mikaela hade själv, både innan och under studietiden, kontakt med flera förskolor i området.

– Som student märkte jag av att det råder brist på förskollärare. Exempelvis kontaktade flera förskolor mig samtidigt under utbildningen och frågade hur långt jag har kvar på programmet. Så det här är verkligen en utbildning som leder till jobb, säger Mikaela.Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Ingress

Innehåll