Text

Andrea vill skapa ett mer hållbart samhälle

– För att vi ska kunna fortsätta att bo på den här planeten och andas frisk luft behöver vi skapa ett mer hållbart samhälle. Det vill jag vara med och utveckla, säger Andrea Miljanovic, som flyttade från Skinnskatteberg för att plugga civilingenjörsprogrammet i hållbara energisystem.

 

Andrea Miljanovic civilingenjörsprogrammet i hållbara energisystem

Att hon ville jobba med något som kunde ge positiva effekter på miljö och klimat, i kombination med ett tekniskt yrke, stod klart för Andrea redan under gymnasietiden.

– Energiområdet ligger helt rätt i tiden eftersom det ställs allt högre krav på energieffektiva lösningar. Varför jag valde ett civilingenjörsprogram har mycket med mina gymnasielärare att göra. De uppmuntrade och inspirerade mig. Jag vill göra en positiv skillnad för miljön vilket jag hoppas att jag kommer att kunna göra efter den här utbildningen, säger hon.

Hittills har Andrea fått grundläggande kunskap om energiteknik och kommer nu att få fördjupad kunskap om bland annat energieffektivisering och tekniker för hållbar energiproduktion.

– Utbildningen är otroligt utvecklande och jag lär mig något nytt varje dag. Det är viktigt att komma ihåg att man inte ska välja bort ett program bara för att man är rädd att misslyckas eller känner att man inte kan tillräckligt inom ett specifikt område. Det är ju det man är här för – att lära. Vissa ämnen kan vara lite tuffare men det går, bara man vill. Med vilja och drivkraft kommer man långt, konstaterar hon.


Trivs med livet som student

Hon trivs med livet som student och ser positivt på att undervisningen bedrivs i samverkan med näringslivet, exempelvis i form av föreläsningar med externa föredragshållare samt studiebesök ute på fältet. Hon ser också många fördelar med den personliga kontakt man får med många av lärarna.

– Det finns alltid hjälp att få om man ber om det, vilket känns tryggt.

I framtiden vill Andrea jobba med något hon tycker är kul och utvecklande, i en roll som verkar för ett mer hållbart samhälle.

– Det som är så coolt med energi är att det finns överallt runtomkring oss, om än i många olika former. Det gäller bara att nyttja det på rätt sätt och att lära oss hur vi kan använda och utveckla dagens teknik på ett så smart och effektivt sätt som möjligt.


Grundnivå

Avancerad nivå