Text

Läs tekniskt basår och klara matematikstudierna bättre

En rapport som MDU genomfört visar att studenter som har gått tekniskt basår klarar matematikkurserna i teknikutbildningarna i större utsträckning än andra studenter.

Sebastian teknsikt basår


Bakgrunden till undersökningen var att ta reda på hur universitetet kunde få ännu fler studenter att klara av kurserna i vektoralgebra och kalkyl, vilket är kärnkurserna i matematik för högskoleingenjörer och civilingenjörer. I undersökningen tittade man på resultaten i matematikkurserna vektoralgebra och kalkyl för samtliga studenter under de senaste fem åren. Resultatet var tydligt.

– Studenter som har gått tekniskt basår hade mycket högre prestationsgrad på matematikkurserna än de studenter som endast läst på gymnasiet, säger Kimmo Eriksson, professor och ämnesföreträdare i matematik/tillämpad matematik vid MDU och den som genomförde undersökningen. Han fortsätter;

– Vår slutsats är att det vore önskvärt, både för studenterna och för högskolan, att fler studenter läser ett basår innan de påbörjar sina ingenjörsstudier.

Få platsgaranti på ingenjörsprogram vid MDU

Varför tekniskt basår ger en sådan fördel tittade man inte på i rapporten.

– En del av förklaringen kan vara att matematikundervisningen ligger närmare högskolestudier, trots att innehållet är på gymnasienivå, säger Kimmo Eriksson.

Efter regeringens beslut om ökat antalet studieplatser hos landets lärosäten erbjuder MDU nu ytterligare 100 platser till tekniskt basår. Studenter som läser tekniskt basår blir behöriga till samtliga teknikprogram på grundnivå vid MDU och har platsgaranti på högskolans högskole- och civilingenjörsprogram som startar det följande läsåret.Program

Tekniskt basår

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Förberedande nivå
  • Plats Västerås
Program

Tekniskt basår

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Förberedande nivå
  • Plats Eskilstuna