Text

Tekniskt basår

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Förberedande nivå

Om du saknar behörighet till tekniska utbildningar kan du söka till tekniskt basår. Här får du behörighet till alla våra tekniska program och om du klarat minst 45 förutbildningspoäng får du dessutom platsgaranti på samtliga av MDU:s högskole- och civilingenjörsprogram samt övriga teknikutbildningar som startar året efter avslutat basår.


”Basåret tar mig närmare min dröm - att utveckla framtidens rymdteknik”

Möt Sebastian Fredriksson från Västerås som valde att läsa naturvetenskapligt/tekniskt basår på MDU för att bli behörig till MDU:s civilingenjörsprogram i tillförlitliga flyg- och rymdsystem. I framtiden vill han utveckla rymdteknik med målet att en dag själv åka ut i rymden.

Läs mer

Utbildningen

Det tekniska basåret riktar sig till dig som vill läsa teknik på universitetet, men saknar gymnasiebehörighet i fysik, kemi och matematik. Utbildningen är skräddarsydd för att förbereda dig för framtida teknikstudier på MDU. Förutom ämneskunskaperna, tränas du i problemlösning och kreativt tänkande, samt utvecklar din studieteknik. Basåret ger kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser Matematik 3c, Matematik 4, Fysik 1, Fysik 2 samt Kemi 1.

Du läser på heltid och deltar i föreläsningar, laborationer och seminarier. Vissa ämnen läser du under hela studietiden medan andra läses i perioder.


Framtid och jobb

När du har läst och är godkänd i alla kurser på basåret har du behörighet till samtliga teknikutbildningar på grundnivå vid MDU. Du som har godkänt resultat i minst 45 förutbildningspoäng från basåret har också platsgaranti på samtliga av universitetets högskole- och civilingenjörsprogram samt övriga teknikutbildningar som startar det läsår som följer direkt på avslutat basår. För att du lättare ska kunna avgöra vilken av våra tekniska utbildningar som passar dig bäst, får du under programmets gång information om de olika teknikprogrammen.

Observera
Basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Eftersom basåret räknas till förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå. Basåret kan inte räknas in i en akademisk examen.


Programinnehåll

Åk 1

Matematik/tillämpad matematik

45%

Fysik

42,5%

Kemi 12,5%

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Tekniskt basår

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Förberedande nivå

  Anmälningskod

  MDU-41812

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (FXE01)

  Programupplägg

  Behörighet

  Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c eller Matematik B

  Urval

  Betyg/högskoleprov

  Examen

  Ingen examen

   

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Utbildningen genomförs också i Västerås

Program

Tekniskt basår

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Förberedande nivå
 • Plats Västerås

Läs mer

Läs tekniskt basår och klara matematikstudierna bättre

En rapport som MDU genomfört visar att studenter som har gått tekniskt basår klarar matematikkurserna i teknikutbildningarna i större utsträckning än andra studenter.

Läs mer

"Basåret la en bra grund för mina fortsatta studier"

Anton Johansson sökte till tekniskt basår, inte bara för att få behörighet till den teknikutbildning han ville gå utan för att det gav honom en garantiplats på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDU.

Läs mer

Samtliga teknikutbildningar

På MDU finns program inom bygg, data och nätverk, energi, innovation, produktion och produktdesign, matematik, robotik och inbyggda system. Universitetet samarbetar med några av världens främsta teknikföretag för att ge dig som student möjlighet till skarpa projektarbeten, praktikplatser, traineetjänster och nätverksskapande redan under studietiden. Vägen till ditt drömjobb börjar här.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer