Text

Viktor ville förstå bakgrunden
till politiska beslut

Det var viljan att förstå varför samhället ser ut som det gör och få veta bakgrunden till varför olika politiska beslut tas, som fick Stockholmsbon Viktor Waller att söka sig till statsvetarprogrammet.

Viktor Waller, i mitten, pluggar statsvetarprogrammet tillsammans med Joachim, Emelie och Hussein

En statsvetares roll är att analysera och tolka utvecklingen som politiska beslut får för individ och samhälle och bidra till att hitta positiva lösningar på de problem som uppkommer. Frågor som kändes intressanta för Viktor, som läste statsvetarprogrammet.

Innan Viktor valde att börja sina akademiska studier reste han runt en del i världen och besökte ett antal olika städer. Där fick han se svart på vitt hur olika politiska beslut kan forma samhällen.
– Det är fascinerande tycker jag. Det fick mig att vilja få en förståelse för varför olika typer av beslut tas. Jag ville se vad som döljer sig bakom skynket, förklarar han.

Viktor var i stort nöjd med miljön och studentlivet..
– Visst kunde det vara lite trångt i lokalerna ibland och studentlivet är utspritt på två olika orter, men det fanns alltid plats att sitta och man kände sig alltid välkommen, tycker han.


Tips till framtida studenter?

– Ja, tänk på att man inte måste plugga vidare direkt, ibland kan det löna sig att vänta ett par år så att man verkligen hittar det som intresserar en. Att få lite livserfarenhet är bra, det ger perspektiv och ett öppet sinne vilket man kan ha glädje av under sin studietid.


Program

Statsvetarprogrammet

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås
Till toppen