Text

Obligatoriska campusträffar speciallärarprogrammet läsåret 2022/2023

Vårtermin 2022

20 och 21 januari eller 27 och 28 januari

10 och 11 mars eller 17 och18 mars

21 och 22 april eller 28 och 29 april

12 och 13 maj eller 19 och 20 maj

 

Hösttermin 2022

29 augusti

29 och 30 september

10 och 11 november

15 och 16 december

 

Vårterminen 2023

19 och 20 januari eller 26 och 27 januari

9 och 10 mars eller 16 och 17 mars

20 och 21 april eller 27 och 28 april

11 och 12 maj eller 25 och 26 maj

Speciallärarprogrammet