Text

”Jag uppskattade att de personer som undervisade hade ett brinnande intresse för ämnet”

Mattias Vincze kommer från Katrineholm och arbetar idag som universitetsadjunkt på Mälardalens universitet. Han har tidigare erfarenheter från rättspsykiatrisk vård. Där har han förvaltat sina 18 år från skötare till specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård.

Mattias, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Mattias Vincze läste först till allmänsjuksköterska hos oss vilket han valde efter att ha fått rekommendationer från vänner och bekanta men också på grund av att det låg inom rimligt avstånd för pendling.

– Jag uppskattade att universitetet var så trevlig och gemytlig. Anledningen till varför jag valde att läsa vidare var för att jag efter avslutade studier hade anammat ett problematiserande vetenskapligt synsätt och tänkande vilket gjorde mig nyfiken och inspirerad till fortsatta studier på avancerad nivå, säger Mattias Vincze.

När han jobbade inom psykiatrin kände han att det saknades något. Förutom moment och teknisk apparatur var det förmågan att nå ända fram till patienten, att lindra patientens lidande med omvårdnad.


Tolka, förstå och våga

Specialistutbildningen bidrog till att han lärde sig att tolka, förstå och våga förkasta vetenskaplig forskning. Han hittade också stöd i forskning och teorier när han mötte omvårdnadsproblem i praktiken, vilket gjorde honom tryggare i mötet med patienten.

– Jag uppskattade att de personer som undervisade hade ett brinnande intresse för ämnet. Efter avslutade studier arbetade jag vidare med min magisteruppsats, tillsammans med min handledare och examinator. Vi skrev en artikel som nu är publicerad i en vetenskaplig tidskrift, säger Mattias Vincze.

Psykiatrisk vård intresserar honom eftersom han får arbeta med människor och lindra deras lidande. Han menar att arbetet med patienten är mera än att ta bort det sjuka - det handlar om att värna om patientens resurser och sätta in rätt insatser i vården.

– Mycket av sjukvården fokuserar på att hitta nyckeln till sjukdomen, vilket oftast bygger på medicinvetenskap. Här tänds ljuset mot vad vi gör i mötet med patienten och vad vi lär oss genom hur patienten upplever sin vård. Tryggheten till yrkesutövningen specialistsjuksköterska växte fram genom kartläggning och olika fragment från möten med patienter. Det finns ingen färdig manual eller rutin utan det var jag som professionell utövare som var redskapet, säger Mattias Vincze.

Utbildningen är även starkt knuten till praxis genom verksamhetsförlagd utbildning.
– Det är en bred bas att stå på. Jag upplever att jag har med mig kunskaper från yrket i andra forum och rum. Det är också en fantastisk resa om man redan arbetar med psykiatrisk vård idag, att få sätta teori på det vi gör och det vi är stolta över inom psykiatrisk vård. Den här resan rekommenderar jag till alla som är nyfikna på att vara en del i den moderna psykiatrin, säger Mattias Vincze.


Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

 • Högskolepoäng 60 HP
 • Omfattning 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås