Text

”Utbildningen ger en stabil
grund att stå på”

Mathias Ramström tog tidigare examen från sjuksköterskeprogrammet och jobbar just nu på hjärtavdelningen på Västerås sjukhus. Hans karriärmål är att arbeta som ambulanssjuksköterska, men på vägen dit vill han skaffa sig mer erfarenhet.

Mathias sjuksköterskeprogrammet

Mathias Ramström jobbar idag på hjärtavdelningen på sjukhuset i Västerå

– Jag vill jobba inom en medicinavdelning och då är hjärtavdelningen en väldigt bra arbetsplats enligt mig. Här kan man skaffa sig värdefull kunskap med möjlighet till utveckling. Så småningom vill jag även arbeta på en barnavdelning och barnakuten. Min uppfattning är att det är bra att ha jobbat med omvårdnad av människor i olika åldrar eftersom det behövs i situationer som uppstår när man åker ut på larm, säger Mathias Ramström.

På hjärtavdelningen jobbar Mathias som allmänsjuksköterska och arbetsuppgifterna innefattar då omvårdnad av patienter, planering av vården samt kartläggning och uppföljning. När han började jobbet fick han en introduktion på tio veckor.

– Under introduktionen lär man sig alla rutiner som finns på arbetsplatsen och att hitta på sjukhuset. Sen börjar man successivt få ansvar för fler och fler patienter. Man får en handledare och en mentor som stöttar hela tiden. En vanlig dag för mig består av omvårdnadsarbete, att gå ronder, planera vården ihop med läkarna, ge mediciner och injektioner och se till att alla patienter är nöjda. Det är också en händelserik avdelning med mycket akutvård och där det uppstår akuta situationer, så man lär sig mycket, säger Mathias Ramström.

Intresset för vårdyrket började på gymnasiet då Mathias valde att läsa omvårdnadsprogrammet. Därefter jobbade han som undersköterska inom hemtjänsten i sju år och år 2014 kom han in på sjuksköterskeprogrammet.

– Jag visste att jag ville plugga till sjuksköterska, men det blev några turer fram och tillbaka innan jag kom in. Men nu är jag i alla fall 29 år och utexaminerad.


Lär sig om bemötande

Mathias kan rekommendera alla att någon gång testa att jobba som undersköterska.

– Man lär sig en hel del om bemötande och att skapa och upprätthålla goda relationer vilket man har nytta av sen, både under studietiden och som yrkesverksam, säger Mathias Ramström.

Mathias Ramström läste det gamla sjuksköterskeprogrammet. Han tyckte att programmet i sin helhet och upplägget med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) var bra. Han hoppas dock att det nya sjuksköterskeprogrammet har fler simulationsövningar i akutomhändertagande.

– Det uppstår så många olika akuta situationer inom vården och det hade varit bra om vi hade haft lite mer trygghet i det med oss från utbildningen. Annars var VFU:n välplanerad - vi fick vara inom alla delar av vården och lära oss omvårdnad, medicin och akutsjukvård. Utbildningen ger en stabil grund att luta sig på, men man får räkna med att lära sig mycket när man börjar jobba också. För mig har det varit en händelserik resa hittills där jag har lärt mig mycket och fått många härliga vänner för livet, säger Mathias Ramström.


Program

Sjuksköterskeprogrammet

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås