Text

Sahar Tahvili utvecklar framtidens tekniska lösningar

Sahar Tahvili har läst masterprogrammet i teknisk matematik. Programmet valde hon på grund av vårt nära samarbete med industrin. Efter utbildningen kombinerade hon en doktorandtjänst i datavetenskap samtidigt som hon arbetade på RICE SICS i Västerås som är Sveriges ledande forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknologi. Målet, att ta sig an större projekt, fick hon efter sin doktorsexamen och idag är hon Senior Data Scientist på Eriksson.

Sahar, teknisk matematik

– Det finns ett stort behov av matematikkunskaper i svensk industri. Matematiska modeller och beräkningar används inom många olika teknikområden till exempel datavetenskap, informationsteknik, energi- och miljöteknik och robotik. Du kan jobba både som forskare och utvecklare och för den som vill så finns det även möjlighet att doktorera inom olika teknikämnen, berättar hon.


MDU har kontakt med svensk industri

Sahar valde att läsa masterprogrammet i teknisk matematik för att fördjupa sina matematikkunskaper och lära sig mer om dess praktiska tillämpningar i industrin. Att det blev just på MDU var på grund av närheten till och kontakten med svensk industri.

– Här får man chansen att jobba med riktiga industriella projekt. Det gjorde att jag fick arbetslivserfarenhet redan under studietiden och viktiga arbetslivskontakter, säger hon.

Västeråsbaserade RICE SICS arbetar med utveckling och innvovation inom digitalisering och teknik tillsammans med aktörer inom svensk industri och offentlig sektor. Här arbetade Sahar med att effektivisera mjukvarutester, vilket inte var en slump utan intresset för optimering väcktes redan när hon läste matematik.

– För mig är optimeringen av testprocessen av en mjukvara en spännande utmaning eftersom det finns så många olika sätt att upptäcka buggar, säger hon.

Målet med mjukvarutester är att hitta så många buggar i ett system eller i en produkt under så kort tid som möjligt. Det handlar både om att förbättra kvalitén och att få ner kostnaden på produkten. Sahar var bland annat involverad i ett projekt tillsammans med tågtillverkaren Bombardier Transportation, där de förbättrade deras testprocess. I tågindustrin är det väldigt viktigt att systemen är tillförlitliga eftersom konsekvenserna kan bli allvarliga om något går fel.


Roligt att se resultat direkt

Sahar tycker om att arbeta med matematik.
– Det roligaste jag vet är att lösa problem vilket är det vi använder matematik till. Jag ser resultat direkt när jag jobbar med industriella projekt, vilket är väldigt motiverande och roligt. Det finns alltid något att utveckla och man får nya utmaningar hela tiden, säger hon.

Efter sin masterexamen valde Sahar att fortsätta att utbilda sig på forskarnivå inom området mjukvarutestning parallellt med sitt arbete på RISE SICS, dit hennes forskning också är kopplad.
– Målet har hela tiden varit att få jobba med både större och internationella teknikprojekt i matematik och datavetenskap, säger hon.

Till matematikstudenter på universitetet har Sahar bara en sak att säga:
– Kör hårt och uppskatta resan i matematik!


Program

Masterprogram i teknisk matematik

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Västerås
Program

Kandidatprogram i teknisk matematik

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås