Text

Studenter hjälper bank att ta tillvara på medarbetarnas idéer

Porträtt av Taehong Park och Raquel Martínez. Kollage.

Taehong Park och Raquel Martínez, studenter vid masterprogrammet i innovation och design.

Studenter vid MDU har tagit fram en innovationsprocess åt Sparbanken Rekarne i Eskilstuna. En process som kommer att implementeras i syfte att kunna ta tillvara på medarbetarnas förbättringsförslag.

– Vi har tagit fram en process för hur en förbättringsidé bland medarbetarna ska nå ledningen, som i sin tur kan se till att förbättringen genomförs. Det känns så bra att Sparbanken Rekarne uppskattar vårt arbete och värdesätter det vi har utvecklat, säger Raquel Martinez, en av studenterna bakom processen.

När Sparbanken Rekarne ville ta fram en strukturerad process för att ta tillvara på medarbetarnas förbättringsförslag vände sig banken till samverkanspartnern MDU, som bland annat bedriver forskning inom innovation och förändring i organisationer. Studenter på masterprogrammet i innovation och design fick ta del av uppdraget och komma med olika projektförslag. I kursen ”Projektmetodik i innovation och design” fick studenterna Taehong Park och Raquel Martinez i uppdrag att leda projektet, som resulterat i en innovationsprocess som banken kommer att börja använda redan under hösten.

– Studenterna har gjort ett jättebra jobb och lagt en väldigt bra grund att utgå ifrån. Det har varit positivt att ta hjälp från studenterna eftersom vi på så sätt fått in nya perspektiv på hur vi kan gå vidare i vårt innovationsarbete, säger Stefan Öhman, Sparbanken Rekarne.

Figurer, symboler och text på en poster som beskriver steg ett i studenternas innovationsprocess.

Poster som beskriver studenternas innovationsprocess. Framtagen av: Taehong Park och Raquel Martinez.

Figurer, symboler och text på en poster som beskriver steg ett och två i studenternas innovationsprocess.

Poster som beskriver studenternas innovationsprocess. Framtagen av: Taehong Park och Raquel Martinez.

Figurer, symboler och text på en poster som beskriver steg tre i studenternas innovationsprocess.

Poster som beskriver studenternas innovationsprocess. Framtagen av: Taehong Park och Raquel Martinez.

Figurer, symboler och text på en poster som beskriver steg fyra i studenternas innovationsprocess.

Poster som beskriver studenternas innovationsprocess. Framtagen av: Taehong Park och Raquel Martinez.

Bättre förståelse för branschen

För att kunna ta fram en så bra process som möjligt fokuserade Taehong Park och Raquel Martinez på användarperspektivet. Genom intervjuer med både medarbetare och ledningen inom banken undersökte studenterna hur behovet såg ut, och kunde därefter utveckla en process. Projektet pågick under en hel termin och syftet med kursen var att studenterna skulle lära sig om projektmetodik i olika former.

– Genom att leda ett projekt gentemot en verklig uppdragsgivare, dokumentera processen och reflektera kring lärdomar får studenterna testa på hur det fungerar på arbetsmarknaden. I den här kursen handlar det hela tiden om ”learning by doing”, säger Erik Lindhult, kursansvarig.

– Jag hade en del arbetslivserfarenhet när jag började studera på det här programmet och var lite orolig över att jag skulle förlora kontakten med branschen. Men det blev tvärtom. Genom att genomföra projekt tillsammans med företag och organisationer har jag lärt mig ännu mer och fått bättre förståelse för branschen, säger Taehong Park.

Master i innovation och design

För att möta framtida utmaningar behövs bred kompetens inom innovation och design. På detta tvärvetenskapliga program utvecklar du dina kunskaper i innovationsledning, designprocesser och betydelsen av kommunikation, med fokus på hållbarhet.

Läs mer

Forskning inom innovation och förändring

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet. För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Läs mer
Till toppen