Text

Master­programmet i hälso- och välfärdsteknik

I en framtid med fler vårdtagare och färre personal är hälso- och välfärdsteknik en nödvändighet för att säkerställa en trygg och jämställd vård. På denna nya, unika masterutbildning skapar du dig kompetens i att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik som möter upp samhällets behov och utmaningar. Det ger dig möjlighet att arbeta i ledande roller inom både dagens och morgondagens hälso- och sjukvård och vård och omsorg.

format_quote

”Välfärdsteknik är en del av lösningen på våra utmaningar”

Maria Andersson

Utredare på Eskilstuna kommun och student på programmet

Läs mer

Utbildningen

Denna tvärvetenskapliga utbildning är upplagd för flexibla webbaserade studier med en studietakt på 50 procent. Programmet fokuserar på införande, tillämpning och utvärdering av hälso- och välfärdsteknik och utgår ifrån Socialstyrelsens definition av välfärdsteknik: digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Under utbildningen läser du om samverkan och förändringsarbete, liksom om hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv. Kurserna innefattar implementering och etik vid införande av hälso- och välfärdsteknik, förändringsarbete för det multiprofessionella teamet, ledarskap, grupper och organisation inom hälsa och välfärd, evidensbaserad praktik, utvärderingsmetoder, forskningsmetod och avslutas med ett självständigt examensarbete.

Undervisande personal är aktiva forskare inom området som arbetar gränsöverskridande inom detta multidisciplinära och tvärvetenskapliga kunskapsfältet. De programspecifika kurserna i hälso- och välfärdsteknik ges på svenska. Vissa delar av utbildningen genomförs i samläsning med det internationella masterprogrammet inom hälsa- och välfärd.

Flera av kurserna på masterutbildningen går att läsa som enstaka kurser. Om du väljer möjligheten att läsa fristående kurser behöver du söka varje enskild kurs för sig.

 

Framtid och jobb

Införandet och användandet av hälso- och välfärdsteknik är en central del för att kunna möta både dagens och morgondagens utmaningar inom vården. Redan idag spelar tekniken en betydande roll inom hälso- och sjukvård och vård och omsorg, men för att ytterligare underlätta vardagen för användarna och för att kunna utveckla tekniken på bästa sätt behövs mer kunskap. Behovet av kompetens är stort och utbildningen gör dig väl förberedd för uppdrag som innebär arbete med att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik. Du kan bland annat arbeta inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, primärvård, kommunal vård och omsorg och med hälso- och sjukvård i hemmet.


Röster om utbildningen

Pär Börell, processledare för Västmanlands styrkeområdessatsning Välfärd och Hälsa:

– Jag sätter stort värde på att MDU tar ledningen och agerar när det gäller att utveckla och införa utbildningar som är anpassade till den verklighet som i allt större utsträckning kommer möta framtida vård- och omsorgspersonal. Mastersutbildningen ökar möjligheterna för att våra medlemsföretags innovativa lösningar på välfärdsutmaningarna i större utsträckning kommer användas och leda till nytta! Nytta för individen, nytta för personalen och nytta för samhället!

Johan Lindström förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun:

– Jag uppmanar personal inom min verksamhet att söka masterprogrammet, som program eller som fristående kurser. Jag bedömer att innehållet anpassats till kompetensbehov som finns inom min verksamhet. Det saknas ofta personer i verksamheten idag som har en fördjupad kunskap om införande av välfärdsteknik så utbildningen kommer att bidra till att bygga upp en ny kompetens i verksamheten.

Programinnehåll

År 1-2

Hälso- och välfärdsteknik

62,5%

Hälsa och välfärd

37,5%

År 3-4

Hälso- och välfärdsteknik

75%

Hälsa och välfärd

25%

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Ny professor i hälso- och välfärdsteknik

Sarah Wamala Andersson bidrar med värdefull kompetens i vår satsning på hälso- och välfärdsteknik. Hon har bland annat varit generaldirektör för Folkhälsoinstitutet och har en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund från fyra olika kontinenter. Hon blir en nyckelperson på den nya masterutbildningen inom hälso- och välfärdsteknik

Läs mer

Ny unik masterutbildning inom hälso- och välfärdsteknik

Den nya tvärvetenskapliga masterutbildningen är unik i Sverige och bygger på framstående forskning, undervisning med erfarna lärare och stark samverkan med både offentliga och privata aktörer inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen