Text

Ett tips från en vän om att lärarna på MDU är bra gjorde att Ellinor Bertilsson sökte sig hit efter studieåren i USA.

Porträttbild av Ellinor Bertilsson

Ellinor Bertilsson läste sin kandidatexamen i USA, och kände efter fyra år att det var dags att flytta hem till Sverige igen för att plugga vidare och samtidigt komma närmare familjen.

– Jag valde magisterprogrammet i internationell marknadsföring för att det var viktigt för mig att läsa ett program på engelska, säger Ellinor Bertilsson. Dessutom hade jag hört från en nära vän som pluggade International Business Management att det var en bra skola med duktiga lärare. Det var också ett extra plus att utbildningen bara är ett år.


”Lärarna tar sig tid att verkligen lära känna oss”

– Lärarna bryr sig hur det går för oss, inte bara i skolan utan även på det personliga planet, säger Ellinor Bertilsson. De tar sig tid att verkligen lära känna oss som personer. Vi har till och med lärare som ordnade en kväll utanför skolan där vi fick chansen att umgås som en klass, bowla och käka middag tillsammans. Det var verkligen super!

Ellinor Bertilsson berättar att lärarna finns tillgängliga före och efter föreläsningar för den som har frågor.

– Och även när man hör av sig vid andra tillfällen får man alltid ett snabbt svar. Lärarna var dessutom väldigt aktiva för att tidigt få igång våra tankar kring magisteruppsatsen. De är tillgängliga långt innan den riktiga processen drar igång så att vi kan ställa frågor.


Studenterna använder sina kunskaper för att hjälpa riktiga företag

I programmet ingår kurser där du som student samverkar med ett företag, i Sverige eller i någon annan del av världen, och tar fram förslag på hur de kan marknadsföra sig på en internationell marknad.

– Min grupp samarbetade med ett lokalt företag och tog fram en plan för hur de skulle kunna expandera på den tyska marknaden, säger Ellinor Bertilsson.

Gruppen gjorde både en marknadsanalys, en målgruppsanalys och ett förslag på hur företaget skulle kunna anpassa produkt och koncept för den tyska marknaden.

– Dessutom spelade vi in en reklamfilm åt dem, säger Ellinor Bertilsson. Jag lärde mig mycket av att få omsätta teori till praktik i en riktig miljö. Vi fick dessutom chansen att arbeta nära företagets ledning. Att få förstahandsinformation från ett företag på det sättet gjorde att jag lärde mig ännu mer om hur ett företag tänker internt: vad de ser som sina största svagheter och styrkor samt möjligheter och risker.


EFMD-ackrediteringen visar att programmet har hög kvalitet

Magisterprogrammet i internationell marknadsföring är ett av de program på MDU som är EFMD-ackrediterat. Det är ett kvitto på att programmet har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

– Jag fick chansen att vara en av de studenter som träffade den internationella utvärderingsgruppen när programmet skulle förnya sin ackreditering, säger Ellinor Bertilsson. Det var en häftig upplevelse. För oss som studenter märks ackrediteringen i att programmet är oerhört strukturerat och att man i undervisningen betonar framförallt nutida problem i kombination med de klassiska modellerna och teorierna. Det skapar en bredare förståelse.

Program

Magisterprogram i internationell marknadsföring

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Västerås