Text

Magister­programmet i internationell marknadsföring

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Skaffa dig kompetens och den utbildning du behöver för att arbeta som internationell marknadsförare eller marknadsföringsansvarig. I vårt EFMD-ackrediterade program undersöker vi dagens globaliserade affärsvärld och utbildar framtida internationella marknadsförare. Du lär dig utforska och granska globala konkurrenter, marknader och konsumenter för att skapa värde. Utbildningen bygger på grundläggande teorier och litteratur inom internationell marknadsföring, samtidigt som vi tar hänsyn till etik, ansvar och miljöpåverkan.

format_quote

Jag hade hört från en nära vän att det är en bra skola med duktiga lärare.

Ellinor Bertilsson

Tidigare student

Läs mer

Utbildningen

Förbättra din förmåga att förstå och verka i en globaliserad värld. Det här ettåriga programmet ger dig en förståelse för hantering och strategier inom internationell marknadsföring på olika marknader. Du förbereder dig för arbete i en internationell miljö, och förbättrar dina kunskaper och färdigheter genom att

 • delta på traditionella föreläsningar
 • läsa vetenskapliga artiklar
 • diskutera i seminarier
 • forska efter information och göra analyser i olika projekt
 • öva praktiska tillvägagångssätt i riskbetonade affärsspel.

Förutom en skriftlig sluttentamen kommer du också att bedömas under seminarier och flera projekt.

Din utbildning till internationell marknadsförare och internationell affärsspecialist börjar redan i klassrummet, där du får möjlighet att utveckla de färdigheter som behövs för en internationell karriär genom att samarbeta med multinationella företag och mångkulturella grupper. Av denna anledning måste du närvara och vara aktiv under hela utbildningen. I programmet kan obligatoriska uppgifter och fysisk närvaro inte ersättas med andra uppgifter. Alla uppgifter kommer att presenteras skriftligt och muntligt vid olika seminarier. Här kommer du och dina studiekamrater att göra opponeringar och granska varandras arbeten.

All undervisning är på engelska.


Framtid och jobb

Du har här möjlighet att utveckla den kompetens och de färdigheter som behövs för jobb som marknadsföringsansvarig eller marknadschef i små, medelstora och multinationella företag som arbetar med både B2B och B2C. Du blir förberedd för en karriär inom den privata sektorn såväl som inom offentliga eller ideella organisationer i olika, mångkulturella miljöer.

Programmet ger dig de färdigheter som krävs för att samla in och bearbeta information för ledningsbeslut och förmågan att analysera problem, genomföra marknadsanalyser och utveckla affärsverksamhet i nya eller okända miljöer. Dessutom kommer programmet att ge dig en god förståelse för centrala begrepp och teorier inom internationell marknadsföring och internationell affärsverksamhet. Dessa är lika relevanta för en företagskarriär som för högre utbildning och doktorandstudier.

Forskarstudier vid MDU


EFMD-ackreditering

MDU har beviljats EFMD-ackreditering för magisterprogrammet i internationell marknadsföring och kandidatprogrammet i International Business Management. EFMD Programme Accreditation System är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå.

Att få en EFMD-ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

Du kan läsa mer om ackrediteringen på EFMD:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Logotyp för EFMD

Programinnehåll

År 1

Företagsekonomi

100%

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2022

 • Magisterprogram i internationell marknadsföring

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-43903

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZEG23)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

  Examen

  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Ett år som gör skillnad för din karriär

Stödet från engagerade lärare hjälper studenterna att få ut det mesta av det ettåriga master­programmet i Internationell Marknadsföring.

Läs mer

"Jag har stor nytta av min utbildning"

– Det är en fantastisk utbildning med bra kompetenta lärare, både från Sverige och internationella föreläsare. Dessutom har MDU bra och moderna lokaler och bra undervisningsformer med workshops och egna analyser istället för traditionella föreläsningar, säger Isabel Hernández Eriksson, alumn med en master från international marketing.

Läs mer

Framgångs-konceptet för e-handel

Forskning hos oss bekräftar att de flesta som handlar via internet numera är vana internetanvändare och att många har tilltro till svenska webbutiker. Det här är goda nyheter för den svenska näthandeln.

Läs mer

Forskare topprankad för sitt inflytande inom forskning om dotterbolag i multinationella företag

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi, rankas som en av de mest publicerade forskarna i världen inom forskningen om dotterbolag i multinationella företag. Hans forskning bidrar till att dotterbolag och internationella koncerner kan säkerställa sysselsättning, lönsamhet och en positiv utveckling i industrin.

Läs mer

Röster från studenter

"Det bästa med programmet är de internationella kontakterna och de kreativa innovationerna från våra professorer."

Sorie Mansary

Andra magister-utbildningar i företagsekonomi

Ekonomer behövs i alla företag och organisationer världen över. Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Du väljer mellan inriktningarna management/organisation eller redovisning. Programmet har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor, vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer
Till toppen