Text

”Magisteråret på MDU överträffade mina förväntningar på alla sätt och vis”

Gustav Lindblads nyfikenhet att vilja förstå organisationer och människor fick honom att välja kandidat- och magisterprogrammen i företagsekonomi vid MDU, med inriktning Organisation och management.
– Har du tagit dig tiden att läsa en kandidat, gör dig själv en tjänst och fullfölj dina studier med ett år till.

Porträttbild av Gustav Lindblad

Hur har du haft nytta av dina studier vid MDU?

– Varje dag. Att ha en teoretiskt förankrad förståelse för organisationer och människor, i och kring dem, tror jag är en nödvändig förutsättning för att bilda uppfattningar och fatta goda beslut. Något som jag upplever både som medarbetare vid min nuvarande arbetsgivare och som beaktare av andra organisationer från utsidan.

– Jag upplever också att ju mer jag lär mig, desto mer växer jag som person. Magisteråret har haft en stor betydelse för mitt självförtroende.

Vad har du arbetat med sedan du slutade studera?

– Sedan min examen i juni 2021 har jag arbetat som rådgivare på Svenska Fribrevsbolaget. Vi är Sveriges enda försäkringsbolag byggt för fribrev. Ett fribrev är en pensionsförsäkring där inbetalningen upphört och skapas exempelvis då du byter arbetsgivare. Det är en extra spännande möjlighet då vi är Västeråsbaserade och expanderar för fullt.

 

Vad var det bästa med utbildningen?

– Interaktionen med väldigt kunniga och engagerande lärare. Visar du intresse och engagemang får du alla förutsättningar att vidareutveckla dig och dina kunskaper på magisterprogrammet i Organisation och management.

– Jag skulle även vilja ta tillfälligt i akt att förespråka MDU som lärosäte för dig med funktionsnedsättning. Jag har en diagnos som innebär att jag har nedsatt syn, vilket inte går att korrigera med glasögon eller linser. Under min studieperiod på MDU har det aldrig varit något hinder och det stöd som lärare bidragit med när det behövts som mest har varit fantastiskt. Funktionsnedsättningar ska inte vara ett hinder för vidareutbildning och på MDU tillåts du samma förutsättningar som alla andra, med lärare som är villiga att kämpa för den rättigheten.

 

Tips till framtida studenter?

– Mitt magisterår på MDU överträffade mina förväntningar på alla sätt och vis. Har du tagit dig tiden att läsa en kandidat, gör dig själv en tjänst och fullfölj dina studier med ett år till. Den teoretiska förståelsen som magisteråret ger dig kommer gynna dig långsiktigt. Ta också tillfället i akt och var engagerad och nyfiken. Lärarna i kurserna är en otrolig resurs om de tillåts vara det.

Program

Magisterprogram i företagsekonomi

Organisation/management (AGM06)

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Magisterprogram i företagsekonomi

Redovisning och styrning (AGM06)

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna