Text

Obligatoriska campusträffar KPU läsåret 2021

Vårtermin 2021

Campusträffar för vårterminen är inställda på grund av Corona-situationen.


Hösttermin 2021

Campusträffar för höstterminen är inte fastställda ännu.


Läs mer om MDU och coronaviruset


Övergripande upplägg för KPU

Programmet läses med 75% studietakt under vår- och hösttermin och med 100% studietakt under sommarterminen. Varje termin innehåller mellan 2-3 obligatoriska campusträffar på plats i Eskilstuna.

Mellan träffarna sker kommunikation mellan studenter och lärare via undervisningsplattformen Canvas och via kommunikationsverktyget Zoom. Viss undervisning sker även genom obligatoriska virtuella möten på nätet som förläggs under dagtid.


Teknisk utrustning

Teknisk utrustning som du själv behöver ha tillgång till är:

  • internet
  • dator
  • webbkamera
  • headset med USB-kontakt