Text

”KPU har varit en otroligt givande upplevelse för mig!”

Efter att ha jobbat som civilingenjör inom kemiteknik har Corinne Granath sedan länga funderat på att byta yrke till att jobba som NO lärare istället. Genom att börja studera kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har denna tanke nu blivit sann.

Jarmo Larsson Lager.

Vad har varit det bästa med programmet och att studera vid MDU?

− En stor fördel med denna utbildning är att den går på 75% och på distans, vilket tillåter stor flexibilitet när man inte har möjlighet att ägna all sin tid åt sina studier.

− Kursinnehållet är bra strukturerat med noggrant val av kurslitteratur och lärarna lättillgängliga för återkoppling. Kursupplägget är dessutom väl genomtänkt med praktik som ligger senare under utbildningen (vilket inte är fallet i andra KPU utbildningar). Detta ger möjlighet att applicera den ny tillägnade teoretiska kunskapen i praktiska situationer!

− Sammantaget är det en utbildning som jag varmt rekommenderar!

Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01)

  • Högskolepoäng 90 HP
  • Omfattning 2 år (deltid 75%)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01)

  • Högskolepoäng 90 HP
  • Omfattning 2 år (deltid 75%)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna