Text

Grundare för företaget Q-tagg berättar om vikten av duktiga matematiker för tekniska innovationer

– Matematiken kan förutsäga vad som ska hända imorgon med betydligt högre precision än vad andra metoder kan, säger George Fodor, grundare av företaget Q-Tagg, som behöver duktiga matematiker för att hans företag ska kunna utveckla sin produkt. Kandidatprogrammet i teknisk matematik är en utbildning som har tagits fram för att möta de behov som finns på tillämpad matematik i samhället.

Porträttbild Kimmo Eriksson

George Fodor var med och grundade företaget Q-Tagg som arbetar för att minska bränsleförbrukningen på stora fraktfartyg och färjor. Q-Tagg har fått utnämningen ”Mest innovativa företag” på Västerås näringslivsgala Guldstänk.

– Vi identifierar kopplingen mellan vind, vågor, strömningar i havet och fartygets energiförbrukning med hjälp av matematiska modeller som beskriver båten och miljön. På så sätt kan optimera bränsleanvändningen. Vi samlar in data fyra gånger per sekund, så det blir mycket information för oss att analysera, men det är nödvändigt. Även små förändringar ger avsevärda effekter när det rör sig om så stora farkoster, säger George Fodor.

Matematik behövs inom många områden

Traditionella arbetsplatser för matematiker är försäkrings- och aktiemarknaden eller industrin där man oftast jobbar med reglering, logistik och optimering. Men idag finns ett ökat intresse för matematik även inom andra delar av näringslivet.
– Matematiken kan förutsäga vad som ska hända imorgon med betydligt högre precision än vad andra metoder kan. Det har alla möjliga branscher nytta av, bland annat finans-, teknik- och läkemedelsbranschen. Man kan till exempel använda matematik för att testa mediciner genom simulering. Det gör det möjligt att öka hastigheten på sjukdomsförlopp eller testa flera olika scenarier parallellt vilket gör det mycket mer effektivt. Matematiken kan på så vis hjälpa till att bota allvarliga sjukdomar, säger George Fodor.

Ny bransch växer fram där matematiken är viktig

Men matematik används också i betydligt mer kommersiella sammanhang. George Fodor menar att de branscher som har mycket komplexitet, stor risk eller ett ständigt informationsflöde är de som är mest intresserade av matematiska hjälpmedel, bland annat för att identifiera köptrender.

– Ta streamingtjänster som Netflix och Viaplay till exempel. När man har använt dem ett tag kan de förutsäga vilka filmer du kommer gilla och rekommendera dem till dig baserat på vad du har tittat på förut. Det kallas statistisk slutledning och det är matematiska formler som gör den förutsägelsen möjlig. Det här är den nya branschen för matematiken och det har man förstått nyttan av på MDU, säger George Fodor.

Men matematik är inte bara nyttig och effektiv, för George Fodor och många av hans kollegor är det ett riktigt nöje att jobba med matematik.
– Det finns tre orsaker till varför matematik är så roligt. Ett: Det är en enorm tillfredställelse att lyckas göra en korrekt förutsägelse som ingen till en början trodde på. Två: Matematiker är inte begränsade till den fysiska verklighetens ramar utan kan tänka djupare och mer abstrakt än andra eftersom det finns helt andra variabler som inte har någon fysisk motsvarighet. Och tre: Matematiker har en underbar humor, saker som kön, ursprung och historia saknar betydelse, det är bara matematiken som spelar roll, säger George Fodor.