Text

Månadens studentmentor, ett digitalt steg för samverkan och utveckling i Eskilstuna

Interaktionsdesignprogrammet är en ny kandidatutbildning som startade upp hösten 2020. Corona reducerar möjligheterna för en praktiknära utbildning. Nu introducerar universtetet Månadens studentmentor, ett projekt där studenterna kan få erfarenheter från arbetsplatser och miljöer - utan att vara på plats.

Trapp på utsidan av campus i Eskilstuna.


Interaktionsprogrammet är en design-klassad och praktiknära utbildning. Att bygga en stark koppling till regionens företag och organisationer såväl offentliga som privata är en del av detta.

Vi har ställt oss frågorna:

  • Hur kan vi dela erfarenheter och lära av varandra när vi inte kan besöka arbetsplatser och miljöer där studenterna mer direkt kan ta del av det arbete som sker?
  • Hur kan studenterna från interaktionsdesignprogrammet lära sig av och samtidigt i sin tur bidra till idéer och kunskapsutbyte mellan utbildningen och regionens företag och organisationer?

Vi vill öppna en digital möjlighet till dialog och utbyte av erfarenheter mellan er och oss på interaktionsdesignprogrammet på MDU – därför startar vi nu Månadens studentmentor.

Vi ser för oss följande som ett första förslag:

  • Digitalt möte en timme var sjätte vecka.
  • 3-4 studenter och 1-2 personer från er verksamhet.
  • Ni kan välja tema för samtalet. Exempelvis specifika detaljer eller mer övergripande funderingar inom områden som berör eller tangerar det breda området Interaktionsdesign.
  • Studenterna kan ställa frågor och ni sätter av tid till att diskuterar studenternas funderingar.

Intresseanmälan

Vill ni vara med på att stärka våra studenter och samtidigt utbyta idéer och kunskap med unga människor som är intresserade av interaktion mellan människor och teknik?

Vi räknar med att första träffen sker i februari 2021.

Skicka en intresseanmälan till helena.tobiasson@mdu.se


Programmet interaktionsdesign är en satsning som ingår i Sörmlandskontraktet – ett samarbete mellan MDU, Eskilstuna kommun och Fabriksföreningen.

Kontaktpersoner

Till toppen