Text

Projekt och samverkan - innovationsprogrammet

På innovationsprogrammet får studenterna möjlighet att delta i och leda innovationsprojekt tillsammans med företag och andra organisationer. Här kan du se några exempel på projekt som studenter på programmet genomfört.

Innovationsprojekt av studenter

Samverkan med Systembolaget

Illustration av modell för innovationsarbete.

Modell för innovationsarbete framtagen av studenterna Maria Nordin, Ebba Bergström, David Lillieroth och Isabelle Frost.

I kursen innovation- och förändringsledning genomförde studenter i år 2 ett projekt tillsammans med Systembolaget. Studenterna fick i uppdrag att genomföra en analys av företagets innovationsarbete. Efter ett flertal intervjuer med medarbetare från Systembolaget tog studenterna fram en modell för hur företaget skulle kunna utvidga och förbättra sitt nuvarande innovationsarbete.

– Att få jobba direkt mot ett företag på detta sätt gör att teorin känns mer “på riktigt” och öppnar dessutom för mycket egna reflektioner. Det blir mer intensivt när man själv måste använda alla verktyg vi läst om och applicera kunskapen på ett specifikt företag, säger Maria Nordin, en av studenterna som jobbat med projektet.

Samverkan med utvecklingsenheten vid Region Sörmland

Studenter står framför white board tavla i undervisningssal.

Studenterna Lucas Haapaniemi och Christopher Dibaj presenterar projektet för utvecklingsenheten vid Region Sörmland.

I kursen kreativitet i innovationsprocesser fick studenter i år 2 genomföra en workshop tillsammans med organisationsutvecklare från Region Sörmland, i samband med den nationella innovationsveckan. Temat för workshopen var Vård utan vårdinrättning, vad är ett vårdrum? Studenterna tog fram ett kreativt verktyg, bestående av flera delmoment, för att tillsammans med Region Sörmland kunna skapa konkreta koncept eller idéer som organisationen i sin tur skulle kunna bygga vidare på.

– Det var ett lärorikt och utmanande projekt där vi fick se hur en innovationsprocess kan se ut i verkligheten, framförallt i ett tidigt stadie. Det bidrar till ytterligare en dimension av lärande och får en att känna på hur det man läser i teorin kan appliceras i verkligheten. Sedan är det alltid värdefullt att få möjligheten att knyta nya kontakter i samband med lärorika projekt, säger Oskar Lundgren, en av studenterna som medverkat i projektet.

Företag och organisationer om samarbetet

”Studentsamverkan ger möjlighet till direkta insatser, som samarbete runt event eller workshops, men också att utforska frågeställningar, utvecklingspotential eller utmaningar. Exempelvis har vi under några olika kurser arbetat med frågorna vård på distans och hälsoförebyggande åtgärder. Studenterna har bidragit med nya perspektiv och bidragit till regionens kunskap inom området. Vi skulle gärna fördjupa oss mer med innovationsstudenter och arbeta med frågeställningar om innovationsförmåga och innovationsstrukturer inom regionen”.

Tobias Söderberg, utvecklingsenheten, Region Sörmland.

Mer information

Innovationsprogrammet

För dig som vill jobba med att leda innovationsprocesser, förändrings- och utvecklingsarbete, samt bidra till hållbara innovativa lösningar. Lär dig att på ett framgångsrikt sätt uppmärksamma problem, utveckla idéer och förverkliga dem. Efter examen kan du exempelvis jobba som innovationsledare, projektledare eller starta eget.

Läs mer