Text

"Nöj dig aldrig med din första tanke"

#innovationsprogrammet #innovation #entreprenörskap #innovationsledare

Malin Lampa pluggade innovationsprogrammet och jobbar idag som utvecklingschef på fastighetsbolaget Mimer i Västerås. Hon menar att hon använder sig av sina kunskaper från utbildningen varje dag. Den viktigaste: att alltid utmana sig själv att tänka nytt.

Porträtt Malin Lampa.

Malin Lampa, tidigare student på innovationsprogrammet.

Som utvecklingschef jobbar Malin främst med Mimers digitala strategier och projektportfölj, tillsammans med ett utvecklingsteam på tre personer. 

– Vi har ett tajt samarbete. En viktig del i vårt arbetssätt är att vi utgår från ett problem eller behov. Vi trend- och framtidsspanar, letar nätverk och samarbetspartners som kan hjälpa oss framåt samt tittar på IT-system som kan stödja utvecklingen. Sedan skapar vi ett underlag med rekommendationer, säger hon.

Om det beslutas att projektet ska genomföras arbetar Malin och hennes team som projekt- och förändringsledare under uppstarten.

– Jag har haft stor nytta av min utbildning. Främst har jag lärt mig att inte vara nöjd med första tanken utan att utmana mig själv till att hitta nya vägar. Förändringsmodellerna som vi lärde oss, och kunskaper om hur arbetsgrupper fungerar och ser ut, hjälper mig att sortera vad som är naturliga förändringsfrågor, hur fort jag kan ta oss framåt och när jag måste backa tillbaka för att hämta hem massan.

"Popcornteorin"

Något hon ofta tänker på när hon befinner sig i en utvecklingsprocess är ”popcornteorin”.

– Popcornteorin innebär att tio procent poppar direkt, och åttio procent efter ett tag. Tvingas du vänta på de sista tio procenten har du bränt de första som visat engagemang för förändringen.

För att innovationsförmågan ska fortsätta växa försöker hon träffa många människor utanför det egna verksamhetsområdet.

– Jag försöker att vara nyfiken och ställa frågor om hur det fungerar på andra ställen, besöka nya platser och utsätta mig för nya sammanhang. På det sättet hittar jag nya vägar, berättar hon.

Vad vill du ge för råd till nuvarande och blivande innovationsstudenter?

– Jag har en verktygslåda med teorier och metoder med mig. Min erfarenhet är att de ganska klassiska funkar; resultatet bestäms av hur skicklig du är på att använda dem, inte av hur avancerade teorierna är. Håll dem enkla och träna, träna, träna så att de sitter i ryggmärgen och det går på automatik när du vill använda dem. Då får du praktisk nytta av dem.

Innovationsprogrammet

För dig som vill jobba med att leda innovationsprocesser, förändrings- och utvecklingsarbete, samt bidra till hållbara innovativa lösningar. Lär dig att på ett framgångsrikt sätt uppmärksamma problem, utveckla idéer och förverkliga dem. Efter examen kan du exempelvis jobba som innovationsledare, projektledare eller starta eget.

Läs mer