Text

Datum 2020-03-25
Artikeltyp Porträtt

Louise brinner för hållbar innovation

Porträtt Louise Siewertsen.

Louise Siewertsen, tidigare student.

Louise Siewertsen tog examen från innovationsprogrammet 2018. Under utbytesstudierna i Nederländerna hittade hon sin nisch på området; hållbarhet.

− Det är det bästa jag gjort! Jag kom hem och kände att jag hade lärt mig väldigt mycket om ämnet innovation och hittat min specialitet inom ämnet; hållbarhet. Jag lärde mig grymt bra engelska och en del holländska. Och självklart väldigt mycket om mig själv och att jag klarar av det mesta som kan kännas obekvämt, säger Louise Siewertsen.

Vilket stöd fick du vid dina utlandsstudier?

− Jag fick stöd när jag skulle söka och även en del samtal med lärare hemifrån när det kändes tufft.

Tycker du att utbildningen legat nära verkligheten och hur tror du i så fall att din karriär har påverkats av det?

− Jag tycker absolut att den ligger nära verkligheten. Som studenter fick vi hela tiden träffa människor som jobbar med innovation och då förstod man att det är ett yrke som faktiskt finns. När jag började min utbildning kunde jag inte se att det fanns jobb där man arbetade med just innovation. Nu förstår jag att alla företag gör det på ett eller annat sätt.

Hur tror du att en verklighetsnära utbildning skiljer sig från en som är mer traditionell?

− Jag tror att man förstår att allt kan ändras i det praktiska livet och att man inte alltid kan jobba efter en manual. Att våga göra misstag och prova sig fram är något jag verkligen tar med mig.

Vad var svårare än du trott och hur tog du dig igenom det?

− För mig var det svårt i början att förstå hur mycket tid jag behövde lägga på de olika kurserna. Samt grupparbeten och hur mycket arbete som behövde "portioneras" ut. Ofta under grupparbeten går man in med inställningen att alla vill prestera lika mycket men väldigt ofta inser man att det inte alls är så och att alla faktiskt inte har samma förutsättningar.

Var utmaningen unik för dig eller något som är typiskt för din klass/ditt program?

− Jag tror att vi alla var överväldigade till en början när det kommer till kurserna och hur mycket workload som krävdes. Jag hade jobbat väldigt många år innan och var därför ganska van att lämna jobbet efter jag slutat och kunna fokusera på annat. Men när du studerar hänger det liksom alltid över en och man kan alltid plugga lite extra på något eller leta lite mer kunskap i de olika ämnena.

Vad var bättre än du förväntat dig?

− Hur mycket jag faktiskt lärde mig, dels om innovation men också om mig själv.

Hur har relationen sett ut till lärarna?

− Vi har haft en väldigt nära, bra och personlig relation. När jag skrev mitt examensarbete fick jag väldigt mycket stöttning och flera lärare var genuint intresserade av mitt arbete och utveckling.

Har ni haft några specialanpassade utbildningslokaler på campus?

− Ja, vi har haft ett innovationsgym som vi arbetat mycket i.

Vad tycker du om de praktiska momenten i utbildningen?

− Alla workshopar vi haft har varit otroligt givande. Genom att göra och prova får man en bredare kunskap och mer insikt i hur det verkligen går till.Innovationsprogrammet

Att kunna förstå och hantera innovationsprocesser är viktigt för att lösa samhällsutmaningar, samt bidra till att skapa utveckling som leder till en hållbar tillväxt. Därför behövs människor som vet hur man på ett framgångsrikt sätt uppmärksammar problem, utvecklar idéer och förverkligar dem.

Läs mer

Kontaktinformation