Text

Informativ illustration - informationsdesign

dekorbild

Från och med hösten 2023 ger vi ett nytt program

I över 30 år har vi försett världen med högsta kompetens inom illustration och grafisk form. Nu är det dags för en uppdatering för att matcha framtidens behov ännu bättre. Därför tar vi inte längre emot anmälningar till programmet informativ illustration. I stället är du välkommen att anmäla dig till vårt nya program visualisering och textdesign med start hösten 2023.

En designklassad utbildning för dig som vill jobba med illustration, grafisk design och kommunikation, som exempelvis illustratör, informationsgrafiker och grafisk formgivare. Här lär du dig att kommunicera med hjälp av visualiseringar och arbetar med vetenskap- och teknikillustration, informationsgrafik, 3D-visualisering samt konceptbilder.

Utbildningen

På programmet lär du dig att kommunicera komplexa budskap med bild i kombination med text. Det kan vara bilder/animationer som syns i läroböcker, tekniska manualer, nyhetsgrafik för tidningar, TV och webb, samt flera andra medier.

Under utbildningen lär du dig att kommunicera med bilder genom att:

 • skapa illustrationer för användares olika behov
 • träna dig i olika skiss- och bildtekniker och tillämpa dem inom olika områden
 • planera designprocesser
 • analysera designproblem
 • studera idé- och konceptutveckling

Informationsdesign är ditt huvudämne och du utvecklar kompetens inom olika design- och forskningsmetoder samt om samspelet mellan text, bild och rum. Du läser bland annat:

 • retorik
 • berättarteknik
 • färg-, form- och perspektivlära
 • grafisk form
 • kommunikationsteorier
 • teorier om interaktion, kognition och perception.

Studio och verkstäder

Du sitter i nya, toppmoderna lokaler. I vår illustrationsstudio har du tillgång till ritbord, ljusbord, datorskärmar och digitala ritplattor. Som student har du också tillgång till trä-, metall- och prototypverkstäder med 3D-skrivare. På MDU finns printerrum för utskrift av stora bilder, UX-labb samt en black box studio där det går att rigga VR-miljöer och experimentera med ljus- och ljudteknik.

Under din studietid har du tillgång till Adobe Creative Cloud samt 3D-programvaror från Autodesk, exempelvis 3ds Max.

Undervisningsform

Delar av utbildningen sker i form av studioundervisning, vilket innebär nära kommunikation mellan studenter och lärare. I kurserna jobbar du med både digitala och traditionella tekniker som akvarell, tusch och markers.

Vissa kurser och projekt genomförs tillsammans med designstudenter på programmen interaktionsdesign, rumslig gestaltning och textdesign.

Under utbildningen sker samarbete med uppdragsgivare i arbetslivet vilket ger dig relevanta kontakter och insikt i branschen. I slutet av utbildningen har du dessutom möjligheten att möta potentiella arbetsgivare under en tio veckor lång praktik. Du har även möjligheten att välja att studera utomlands.

Framtid och jobb

Efter slutförd utbildning har du en filosofie kandidatexamen i informationsdesign med inriktning informativ illustration. Tidigare studenter arbetar exempelvis med att illustrera och formge informationsgrafik, spelgrafik, animation, bilder i läroböcker och manualer inom offentlig- och privat sektor.

Efter examen har du även behörighet att studera vidare på vårt internationella masterprogram i innovation och design.

Enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är 86 procent av MDU:s studenter etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen. Med etablerad menar man bland annat att den examinerade inte har varit arbetslös under perioden och har inkomst över en viss nivå.

Programinnehåll

Åk 1

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp
 • Planerad kommunikation, 7,5 hp
 • Grafisk form - grundkurs, 7,5 hp
 • Kognition, interaktion och informationsdesign, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot informativ illustration

 • Perspektiv och färglära, 7,5 hp
 • Visualisering 1 - Faktaillustration, 15 hp
 • Visualisering 2 - Digitalt bildskapande, 7,5 hp

Åk 2

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Retorik och berättarteknik, 7,5 hp
 • Vetenskap och design, 7,5 hp

Informationsdesign med inriktning mot informativ illustration

 • Informativ animation, 7,5 hp
 • Visualisering 3 - 3D-fördjupning, 7,5 hp
 • Teknikillustration, 15 hp
 • Vetenskapsillustration, 15 hp

Åk 3

Informationsdesign - gemensamma kurser med andra designstudenter

 • Forskningsprocesser, 5 hp
 • Examensarbete i informationsdesign, 17,5 hp

Valbara kurser

 • Verksamhetsförlagd informationsdesign, 15 hp
 • Multimodal informationsdesign, 15 hp

Informationsdesign med inriktning mot informativ illustration

 • Informationsgrafik, 15 hp
 • Informativ illustration, specialisering, 7,5 hp

Program som kan intressera dig

Interaktionsdesign

En designklassad utbildning för dig som vill jobba som exempelvis interaktionsdesigner, användbarhetsdesigner, förändringsledare, projektledare eller UX-designer. Här lär du dig att designa tekniska gränssnitt med fokus på användarupplevelsen.

Läs mer

Rumslig gestaltning

Rumslig gestaltning är en designutbildning där du studerar och skapar rum, platser och miljöer. Till exempel mötesplatser, utomhusmiljöer, butiker, väntrum, utställningar, eventplatser, showrooms, museirum och kontorsmiljöer. Du designar alltid med människan i centrum. Med design driver du förändringar som påverkar människors möjligheter att delta i och bidra till samhället, nu och i framtiden.

Läs mer

Visualisering och textdesign

En utbildning för dig som vill lära dig formulera, visualisera, användaranpassa, formge och presentera information.

Läs mer