Text

Johan Asmus mål är att
vara en inspiratör

Johan Asmus är 33 år och grundlärare. Innan han påbörjade sina studier på grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskus 1-3 hade han ett välbetalt jobb som butikschef i Västerås men familjelivet fick honom att omvärdera sitt yrkesval.

Johan Asmus

Johan Asmus bor i Köping tillsammans med sin dotter och sambo. Under sitt yrkesverksamma liv har han testat på flera olika branscher, spelat innebandy på hög nivå och jobbat som chef. Men när hans dotter föddes förändrades hans ambitioner.
– När jag fick barn byttes mitt perspektiv. Tiden räckte inte till allt så jag var tvungen att börja fundera på vad som var viktigt för mig och vilka värden hos mig själv som jag ville lyfta fram. Jag utgick från hur jag vill att min dotter ska se på mig och då föll det sig naturligt. Lärare kändes som ett meningsfullt arbete, säger Johan Asmus.


Spännande utbildning

Johan Asmus uppskattade utbildningen.
– Något av det mest spännande vi höll på med var ämnesintegration. Det innebär att även om man har samhällskunskapslektion så blir det direkt svenska när barnen ska skriva elevnära texter. Det är ett sätt att jobba och tänka, man får en förmåga att se en större bild och tänka på hur man kombinerar de olika ämnena och ämnesmålen i sina lektioner, säger Johan Asmus.

Johan Asmus är 33 år och var ensam kille i sin klass men inget av det såg han som en nackdel utan snarare som en tillgång för att hans framtida elever ska få en nyanserad utbildning.
– Självklart behövs det variation på lärare, det blir olika input för eleverna att ta till sig från och då blir det heller ingen nyhet när de kommer ut i arbetslivet. Det är ju så världen ser ut. Jag ser det även som en fördel att vara lite äldre, jag har mycket erfarenhet som kommer hjälpa mig i lärarrollen, säger Johan Asmus.


Skapar stabil grund för eleverna

Johan Asmus valde att utbilda sig för förskoleklass till lågstadiet eftersom han vill jobba med eleverna innan de ska betygsättas och tidigt fånga upp de som tycker att det är svårt.
– Som grundlärare för lågstadiet sätter jag inte betyg utan omdömen, samtidigt som jag måste blicka mot målen för årskurs 4-6 och vad eleven förväntas kunna då. Jag ser att eleverna får en tillräckligt stabil grund att stå på, men jag vill också göra undervisningen lustfylld. Mitt mål är att vara en inspiratör som får eleverna att tycka att skolan är rolig, då är det lättare att lära sig, säger Johan Asmus.
Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

  • Högskolepoäng 240 HP
  • Omfattning 4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

  • Högskolepoäng 240 HP
  • Omfattning 4 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås
Till toppen