Text

Grundlärar­programmet förskoleklass och grundskola 1-3 - arbetsintegrerat

Programmet kommar att pausas HT 2023 och är därför inte sökbart.

Tillsammans med elva av regionens skolhuvudmän har MDU startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid.

Möt Teresa som har siktet inställt på en egen klass

Teresa Liten läser grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1–3 – arbetsintegrerat. Att direkt kunna omvandla teori till praktik har passat henne perfekt. – Jag får direkt användning av det jag läst i stället för att det riskerar att försvinna i periferin.

Läs mer

Utbildningen

Som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden för deras fortsatta lärande. Lärarutbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivutveckling och du får lära dig teorier om språk och språkutveckling. För att kunna undervisa i grundskolans undervisningsämnen får du med dig djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen och estetiska lärprocesser. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne.

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmåga att bygga relationer och att möta varje barn på barnets nivå. Under utbildningen läser du därför kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering, barns utveckling och lärande samt specialpedagogik. Du lär dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som skolans organisation och styrdokument samt den värdegrund som skolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.

Den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet med inriktning mot undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 har samma innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen F-3, och kombinationen av studier och arbete vid en skola ger dig möjlighet att hela tiden relatera de teoretiska studierna till skolans praktiska verksamhet. På samma sätt kan du använda dina praktiska erfarenheter och utmaningar från skolans verksamhet i dina teoretiska studier.

Studieupplägg

Under det första studieåret studerar du på helfart. Redan under den andra terminen genomför du den första verksamhetsförlagda kursen (VFU). VFU-kursen genomförs hos den kommun/ skolhuvudman som du antagits till vid programstarten.

Under det andra studieåret studerar du på halvfart. Utöver det erbjuds du en tjänst omfattande halvtid i den kommun där VFU-kursen genomförts. Tjänsten erbjuds förutsatt att du genomfört den första VFU-kursen med ett godkänt resultat. Från och med det andra studieåret anställs du därmed på en tjänst och arbetar då som obehörig lärare med tillgång till stöd och handledning av erfarna lärare. En individuell lönesättning kommer att tillämpas av skolhuvudmannen. Anställningen gäller för en termin i taget enligt skollagen och följer gällande regler och avtal. Denna halvtidstjänst kommer du att fortsätta vid fram till att utbildningen avslutas.

Utöver halvtidsanställningen ingår även VFU under utbildningstiden, vilket ger dig ytterligare praktiska erfarenheter. Under ledning av skickliga lärare får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera skolundervisningen.

Under hela utbildningen ingår halvtidsstudier under sommarterminen. Totalt genomförs utbildningen under drygt fem och ett halvt år.


Deltagande kommuner/skolhuvudman

Denna text avser HT 2022.

I samband med att du gör din ansökan till programmet via antagning.se gör du samtidigt ett val av vilken kommun du önskar anställas hos och göra din VFU hos.

Det finns elva anmälningsalternativ med totalt 24 utbildningsplatser att välja bland till den arbetsintegrerade varianten av grundlärarprogrammet. Utbildningsplatserna knyts till kommande utbildningsanställningar och antalet platser per kommun varierar. De kommuner som deltar och som därmed finns som anmälningsalternativ är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Köping, Norberg, Oxelösund, Sala, Strängnäs, Trosa, Vingåker och Västerås. De olika kommunerna som finns att välja på framgår vid respektive anmälningsalternativ på antagning.se. Här nedan kan du se de olika anmälningsalternativen med tillhörande anmälningskod:


Deltagande kommuner/skolhuvudman

Anställningskommun

Anmälningskod

Eskilstuna

MDU-41826

Flen

MDU-41829

Katrineholm

MDU-41837

Köping

MDU-41823

Norberg

MDU-41824

Oxelösund - inställt

MDU-41838

Sala

MDU-41825

Strängnäs

MDU-41839

Trosa

MDU-41840

Vingåker

MDU-41841

Västerås

MDU-41814


Du söker i första hand till den kommun du är intresserad av att arbeta i. Är du intresserad av flera kommuner kan du söka flera av anmälningsalternativen för programmet som andrahands- eller tredjehandsval. Utbildningen ges vid Mälardalens universitets lokaler i Eskilstuna oavsett vilken kommun/skolhuvudman som du ansöker till.

Om du blir antagen till utbildningen måste du vara inställd på att vara yrkesverksam under drygt fyra års tid i den kommun din ansökan om utbildning avser. Långt pendlingsavstånd är därför inte realistiskt, det finns heller inte möjlighet till någon form av reseersättning. Det kommer inte att vara möjligt att byta kommun under utbildningens gång.

Framtid och jobb

Utbildningen ger behörighet för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Efter avslutade studier har du, förutom din grundlärarexamen, också erfarenheter från flera års arbete inom grundskolan, vilket är fördelaktigt både för dig och för arbetsgivaren.

Behovet av välutbildade lärare kommer fortsatt att vara stort. MDU:s nära samarbete med kommuner i regionen ger dig, förutom värdefulla erfarenheter, också kontakter inför framtiden. Att arbeta som grundlärare är utvecklande, utmanande och roligt. Det öppnar också för fler karriärvägar, då du längre fram kan läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.

Läs mer om alla våra lärarutbildningar

 

format_quote

"Att vara grundlärare är världens bästa yrke"

Frida Haraldsson

Tidigare student. Arbetar idag som grundlärare.

Läs mer

Programinnehåll

Åk 1

Utbildningsvetenskaplig kärna

33,3%

Verksamhetsförlagd utbildning 11,1%

Ämnesstudier

55,6%

Åk 2

Utbildningsvetenskaplig kärna 37,5%

Ämnesstudier

62,5%

Åk 3

Ämnesstudier

87,5%

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Åk 4

Utbildningsvetenskaplig kärna 25%

Ämnesstudier

75%

Åk 5

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier

87,5%

Åk 6

Verksamhetsförlagd utbildning 12,5%

Ämnesstudier

25%

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Lärare uppskattar sitt jobb mer än andra

Lärare tycker att arbetet som de gör är intressant och stimulerande - mest av alla yrkesgrupper. Det visar den senaste statistiken från Arbetsmiljöverket. Här berättar några av våra tidigare studenter varför de trivs så bra.

Läs mer

Så påverkar lärarens agerande elevers mattekunskaper

Forskning visar att matematiklärares agerande i klassrummet påverkar utvecklingen av elevers matematiska tänkande. Vår universitetslektor i matematikdidaktik, Maria Larsson, berättar hur agerandet kan förbättra elevers matematikkunskaper.

Läs mer

"Jag vill bli lärare för att jag vill göra skillnad"

Våra grundlärarstudenter berättar om sitt yrkesval och om utbildningen.

Samtliga lärarutbildningar

Som lärare inspirerar du barn och ungdomar att lära, vidga sina vyer och förstå sin omvärld. Ta chansen att utbilda dig till ett av världens viktigaste jobb. På MDU kan du bland annat studera till förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller specialpedagog.

Läs mer

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer