Text

Information för dig som läser på distans

Programmet läses på heltid med obligatoriska fysiska träffar. Varje termin har mellan 5-10 fysiska träffar i huvudsak över 1-2 dagar.

Verksamhetsförlagd undervisning

Mälardalens högskola har ett avtal och nära samarbete med Sörmlands och Västmanlands kommuner där VFU:n genomförs. Högskolan har avtal med övningsförskolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Sala, Strängnäs, Gnesta, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Det betyder att du som student kommer att bli placerad på en övningsförskola i någon av dessa kommuner när du genomför din VFU. Det gäller även dig som läser förskollärarprogrammet på distans.

Observera att du inte kan göra din VFU på din arbetsplats om du arbetar på en förskola.


Undervisning

Heltidsstudierna genomförs med en variation av undervisningsformer, bland annat genom träffar på plats på campus eller på annat sätt, exempelvis genom eget arbete, i grupp eller som virtuella möten på nätet. Du som student förväntas att vara tillgänglig i huvudsak tisdagar och onsdagar, men av schematekniska skäl, även andra dagar.

Du kommer som student att ingå i ett flertal olika grupper under din studietid, med utgångspunkt i skilda pedagogiska upplägg. Grupparbeten och andra undervisningsmoment som genomförs tillsammans i studiegrupper genomförs dagtid och vissa moment sker i realtid. Grupparbeten syftar till att verka både som en resurs för lärande och som en viktig erfarenhet för den kommande yrkesrollen.

Mellan de fysiska träffarna sker undervisning och examination samt kommunikation mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas och via Adobe Connect Pro och ZOOM.


Teknisk utrustning

Mellan träffarna sker kommunikation mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas och via Adobe Connect Pro och ZOOM.

Teknisk utrustning som du själv behöver ha tillgång till är:

  • internet
  • dator
  • webbkamera
  • headset med USB-kontakt


Kontakta studievägledare

Hjälp med att planera dina studier


Till toppen