Text

Förskollärarprogrammet, distans

Utbildningsnivå HögskolepoängGrundnivå 210 hp

Tid3 1/2 år heltid

StudieortFlera orter

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i förskolan. Förskollärarutbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

210 hp

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-08-26

Längd

3 1/2 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-41818

Urval

Betyg/högskoleprov

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2

Ansök i Eskilstuna hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Vid MDU tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad förskollärarutbildning, som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Universitetet har lång erfarenhet av förskollärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsförskolor, vilket stärker kvaliteten på utbildningen.

Förskollärarutbildningen ger dig goda kunskaper om barns utveckling och lärande, och om omsorg och undervisning i förskolan.

Du lär dig om barns språkutveckling och kommunikation, estetiska uttrycksformer som är viktiga för lärandet och mycket mer. Eftersom leken har stor betydelse både för barns kunskapsutveckling, förståelse för omvärlden och välbefinnande, finns leken som pedagogiskt redskap med genom hela utbildningen.

Du får även med dig en bra bas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, vilket lägger grunden för barnens fortsatta lärande i skolan.

Under utbildningen får du också lära dig sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som förskolans organisation och styrdokument, förskolläraryrkets samhällsuppdrag samt den värdegrund förskolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.

Du kan läsa förskollärarprogrammet i Eskilstuna, Västerås eller på distans beroende på vad som passar dig och din studiesituation bäst.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning och utbildning på din förskola. Här ingår ett systematiskt kvalitetsarbete, genom olika former av dokumentation. Du kommer också att samverka med föräldrar, kollegor och representanter från andra skolformer.

För att du ska få med dig praktiska erfarenheter av dessa delar ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i din förskollärarutbildning. VFU-tiden är på totalt 20 veckor och sker under ledning av erfarna förskollärare. Du har även kontakt med din övningsförskola i övriga kurser.

MDU har avtal med övningsförskolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Flen, Hallstahammar, Surahammar, Katrineholm, Köping, Kungsör, Sala, Strängnäs, Gnesta, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Det betyder att du som student kommer att, utan undantag bli placerad på en övningsförskola i någon av dessa kommuner när du genomför din VFU. Det gäller även dig som läser förskollärarprogrammet på distans.

Undervisning

Under utbildningen genomförs campusförlagda dagar som syftar dels till relationella kontakter med kurskamrater, lärare och universitetet i stort, dels som fördjupningsarbete i praktiken i form av fältstudier.

Utöver de campusförlagda dagarna finns också schemalagda digitala träffar under dagtid som du förväntas delta vid.

Heltidsstudierna genomförs med en variation av undervisningsformer, bland annat genom träffar på plats på campus eller på annat sätt, exempelvis genom eget arbete, i grupp eller som virtuella möten på nätet.

Varje kurs har ett antal schemalagda dagar och du som student förväntas vara tillgänglig i huvudsak tisdagar och onsdagar, men av schematekniska skäl, även andra dagar oftast i slutet av en kurs. Däremellan förväntas du vara aktiv i diskussionsforum, samarbeta i mindre grupper, genomföra uppgifter i förskoleverksamhet samt bedriva självstudier såsom att läsa litteratur och ta del av inspelade presentationer och föreläsningar.

Grupparbeten och andra undervisningsmoment som genomförs tillsammans i studiegrupper genomförs dagtid och vissa moment sker i realtid. Grupparbeten syftar till att verka både som en resurs för lärande och som en viktig erfarenhet för den kommande yrkesrollen.

Teknisk utrustning

Mellan träffarna sker kommunikation mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas och via Adobe Connect Pro och ZOOM.

Teknisk utrustning som du själv behöver ha tillgång till är:

 • internet,
 • dator,
 • webbkamera och
 • headset med USB-kontakt.

Jobb och framtid

Det finns ett stort behov av välutbildade förskollärare. MDU har ett väl utvecklat samarbete med regionens kommuner och förskolor, vilket ger dig värdefulla kontakter inför framtiden.

Att arbeta som förskollärare är både utvecklande och stimulerande.

För dig som vill finns möjligheter att senare läsa en masterutbildning i didaktik eller vidareutbilda dig till specialpedagog eller speciallärare.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Förskolepedagogiskt område

  62,0 %

 • Utbildningsvetenskaplig kärna

  25,0 %

 • Verksamhetsförlagd utbildning

  12,0 %

Studentintervju

Lisa vill ge barnen den bästa möjliga starten på sin utbildning

Lisa Fällström-Friebe läser sista terminen på förskollärarprogrammet. Här berättar hon om vad det innebär att vara förskollärare och vad som överraskat henne med förskolläraryrket.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

Ann Hagernäs

Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

Telefonnummer 016-15 37 96 E-postadress ann.hagernas@mdu.se