Text

Vill skapa förutsättningar för andra att må bra

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill skapa förutsättningar för andra människor att må bra. Två av dem är Sarour Ali Jalil och Fredrik Enquist.

− Det är ett program som ger oss möjligheter att utveckla samhället i positiv riktning. Det passar alla som vill arbeta med att planera och genomföra hälsofrämjande insatser och förebygga ohälsa, säger studenterna.

Sahar, teknisk matematik

Som folkhälsovetare är karriärmöjligheterna många. Tobaksprevention, förebyggande av psykisk ohälsa, hälsofrämjande på arbetsplatser och suicidprevention är bara några av många möjliga arbetsuppgifter.

− Folkhälsa är ett brett begrepp och egentligen kan vi arbeta med alla typer av uppgifter som stärker hälsan i samhället eller hos en viss grupp, säger Sarour Ali Jalil.

För Fredrik Enquist föddes intresset för att studera till folkhälsovetare av ett jobb som fick honom att må dåligt. Arbetstiderna var kassa, stressen ständigt närvarande.

− Jag tänkte varje dag på hur dåligt jag mådde, och att ingen borde må så på grund av ett jobb, säger Fredrik Enquist.

Han sökte till det folkhälsovetenskapliga programmet för att kunna hjälpa andra människor att må bra, genom att förebygga ohälsa på arbetsplatser.

− Nu lär jag mig olika perspektiv på hur folk kan må dåligt, som hur arbetsplatser och levnadsvanor kan påverka individer. Och jag får kunskap om hur ohälsa kan förebyggas och hur välmående kan främjas, säger Fredrik Enquist.


Många möjligheter

Sarour Ali Jalil har under utbildningens gång varit inne på flera olika framtida karriärvägar.

− Genom erfarenheter från arbete i en skola så hade jag en idé om att arbeta hälsofrämjande för att skolungdomar och lärare ska må bättre på jobbet. Jag skulle också vilja jobba med hälsofrämjande insatser i länder som inte har ett så utvecklat folkhälsoarbete som i Sverige. Men nu är drömmen att jobba inom Folkhälsomyndigheten eller WHO, säger Sarour Ali Jalil.

En vanlig missuppfattning är att folkhälsoprogrammet bara handlar om kroppen och hur människor bör träna eller äta, säger Sarour Ali Jalil.

− Men det är så mycket mer än så. Vi skapar oss kompetens för att i framtiden kunna planera och genomföra hälsofrämjande insatser som gör skillnad för många och tar samhället framåt i en hälsosammare riktning. Jag rekommenderar programmet till alla som strävar efter att jobba med utveckling och förändring av samhället, säger hon.


Fokus på hållbar hälsa

Folkhälsoarbete handlar allt mer om hållbara insatser för ökad hälsa och välmående för individ och samhälle, på kort och lång sikt. Programmets innehåll reviderades nyligen och har nu en tydligare inriktning mot livsstil och social hållbar utveckling. Studenter lär sig att identifiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser som är anpassade för såväl dagens som framtidens hälsoutmaningar.

Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Läs mer om folkhälsovetenskapliga programmet

 

Pris för sin undervisning

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, har fått universitetets pedagogiska pris för sin undervisning inom folkhälsovetenskap

Läs mer

Hon vill förebygga psykisk ohälsa bland unga

– Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem och jag vill vara med och göra skillnad. Utbildningen ger mig möjligheten att i framtiden arbeta hälsofrämjande för att fler unga ska må bra, säger Jessica Blomqvist

Läs mer