Text

Pris för sin undervisning i folkhälsovetenskap

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, fick 2019 vårt pedagogiska pris för sina undervisningsinsatser.
– Det ska ge studenterna ett mervärde att komma till föreläsningarna, säger Charlotta Hellström.

Charlotta Hellström undervisar på folkhälsovetenskapliga programmet

Charlotta Hellström

I sin undervisning på folkhälsovetenskapliga programmet fokuserar Charlotta Hellström på att involvera alla studenter. Hon vill se alla individer och få dem delaktiga under föreläsningarna. I sitt arbete använder hon olika pedagogiska metoder och blandar filmer med diskussioner och fallbeskrivningar för att engagera och inspirera studenterna.

– Det ska självklart vara givande att komma på en föreläsning. Om jag inte kan motivera studenterna att delta då måste jag fundera vad jag kan göra annorlunda inom min undervisning. Det ska ge studenterna ett mervärde att komma till lärotillfällena, även om det inte är en obligatorisk föreläsning. Om jag endast utgår från kursboken i det jag förmedlar kan studenterna få känslan av att föreläsningarna inte tillför något extra. Det är viktigt för mig att ge studenterna mer än de kan läsa sig till själva, och att alla känner sig delaktiga, säger Charlotta Hellström.

Hon försöker lyssna på studenterna och uppmärksamma det de uttrycker för att kunna identifiera studenternas olika behov för kunskapsinhämtning.

– Min önskan är att se studenterna som olika individer med olika förutsättningar. Det gäller som lärare att kunna förklara sig pedagogiskt på olika sätt så alla studenter ges möjlighet att kunna vara med och känna sig delaktiga vid undervisningen. Samtidigt kräver jag ett eget ansvar från studenterna när det gäller att hålla sig till instruktioner och anvisningar. Jag är mycket intresserad av pedagogik och pedagogiska metoder, både inom mitt arbete och privat, vilket säkert märks i mitt sätt att undervisa. Jag vill inte bara förmedla min kunskap utan det ska vara learning by doing, säger Charlotta Hellström.


Folkhälsovetenskapliga programmet

Det folkhälsovetenskapliga programmet är för dig som är intresserad av hur människors livsstil och hälsa påverkar samhället. Du lär dig hjälpa människor att göra val som ökar hälsan för individen och samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Programmet har en nära koppling till forskargruppen Hållbar livsstil och hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, där många av lärarna bedriver forskning vid sidan av undervisningen.

 

Läs mer om programmet

Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås