Text

Hon vill förebygga psykisk ohälsa bland unga

− Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem och jag vill vara med och göra skillnad. Utbildningen ger mig möjligheten att i framtiden arbeta hälsofrämjande för att fler unga ska må bra, säger Jessica Blomqvist, student på folkhälsovetenskapliga programmet.

Jessica Blomqvist

Jessica Blomqvist

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill arbeta med att påverka och utveckla människors hälsa och livsstil.

− Vi skapar oss en framtid där vi kommer att arbeta hälsofrämjande snarare än vårdande. Det innebär att strategiskt planera insatser som förbättrar människors hälsa på individ-, grupp- eller samhällsnivå, säger Jessica Blomqvist.

Under den treåriga utbildningen lär sig studenterna identifiera och analysera olika gruppers hälsotillstånd samt kartlägga och genomföra förbättringsåtgärder.

− Är man intresserad av hälsa så är programmet helt rätt. Hälsa är ett brett område och vi lär oss väldigt mycket. Genom valbara kurser finns det samtidigt möjlighet att vinkla utbildningen mot det område som man är intresserad av, säger Jessica Blomqvist.

Jessica brinner för många hälsofrågor, men mest engagerad är hon kring ungas psykiska hälsa.

− Jag ser psykisk ohälsa bland unga runt mig i min omgivning och tycker det är en viktig fråga. Det är ett problem som vi i samhället måste jobba ännu mer med, säger hon.


Många möjligheter

Som folkhälsovetare kan man arbeta inom många olika branscher, och arbetsplatserna varierar mellan hjälporganisationer, kommuner och landsting och privata företag.

− Samordnare, projektledare och strateg är vanliga arbetstitlar för personer som läst programmet, säger Jessica Blomqvist.

Efter examen finns även möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom området, genom att läsa masterprogrammet i folkhälsovetenskap.


Fokus på hållbar hälsa

Folkhälsoarbete handlar allt mer om hållbara insatser för ökad hälsa och välmående för individ och samhälle, på kort och lång sikt. Programmets innehåll reviderades nyligen och har nu en tydligare inriktning mot livsstil och social hållbar utveckling. Studenter lär sig att identifiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser som är anpassade för såväl dagens som framtidens hälsoutmaningar.


Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Läs mer om folkhälsovetenskapliga programmet

Pris för sin undervisning

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, har fått universitetets pedagogiska pris för sin undervisning inom folkhälsovetenskap

Läs mer

Han vill förebygga sjukdomar bland människor på flykt

Kriget i Syrien tvingade Nawwar Arouk att fly sitt hemland. Nu studerar han till folkhälsovetare för att i framtiden kunna förbättra hälsan för andra människor på flykt.

Läs mer

Vill skapa förutsättningar för andra att må bra

På folkhälsovetenskapliga programmet läser studenter som vill skapa förutsättningar för andra människor att må bra. Två av dem är Sarour Ali Jalil och Fredrik Enquist.

Läs mer