Text

Han vill förebygga sjukdomar bland människor på flykt

Kriget i Syrien tvingade Nawwar Arouk att fly sitt hemland. Nu studerar han till folkhälsovetare för att i framtiden kunna förbättra hälsan för andra människor på flykt.

Nawwar Arouk

Nawwar läser till folkhälsovetare

En folkhälsovetare kan arbeta med att påverka, planera och utveckla människors hälsa och livsstil.

− Det är folkhälsovetarens uppgift att främja god hälsa, att förebygga sjukdomar och bekämpa den ojämlikhet i hälsa som existerar mellan olika samhällsgrupper genom att förbättra deras levnadsvillkor, säger Nawwar Arouk.

I framtiden vill Nawwar arbeta hälsofrämjande med människor som av olika anledningar tvingats på flykt. Han drömmer om att arbeta i en internationell hjälporganisation med att förebygga sjukdomar och främja hälsa bland människor som tvingats fly från sina hem.

− Inom folkhälsa kan man arbeta med övergripande hälsofrågor och utföra insatser som förbättrar situationen för väldigt många. Programmet ger mig möjlighet att i framtiden arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på samhällsnivå. Det kan åstadkomma större skillnader för befolkningens hälsa jämfört med att arbeta på individnivå, säger Nawwar Arouk.


Engagerade lärare

Det folkhälsovetenskapliga programmet löper över tre år och genomsyras av kontakt med arbetslivet genom bland annat projektarbeten, praktik och externa föreläsare från olika delar av samhället.

− Föreläsarna på programmet bidrar med mycket energi och engagemang. De utmanar oss att se saker från olika perspektiv och att hela tiden ta stöd i aktuell forskning, säger Nawwar Arouk.

Folkhälsoarbete handlar allt mer om hållbara insatser för ökad hälsa och välmående för individ och samhälle, på kort och lång sikt. Programmets innehåll reviderades nyligen och har nu en tydligare inriktning mot livsstil och social hållbar utveckling. Studenter lär sig att identifiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande insatser som är anpassade för såväl dagens som framtidens hälsoutmaningar.


Program

Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Läs mer om folkhälsovetenskapliga programmet

 

Pris för sin undervisning

Charlotta Hellström, universitetslektor i folkhälsovetenskap, har fått universitetets pedagogiska pris för sin undervisning inom folkhälsovetenskap

Läs mer

Hon vill förebygga psykisk ohälsa

– Psykisk ohälsa är ett allvarligt och växande problem och jag vill vara med och göra skillnad. Utbildningen ger mig möjligheten att i framtiden arbeta hälsofrämjande för att fler unga ska må bra, säger Jessica Blomqvist

Läs mer