Text

Datum 2020-04-09
Artikeltyp Reportage

Studenter utvecklar självkörande drönare

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Drönare på marken.

Autonom drönare tillverkad av studenter.

På civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem får sistaårsstudenterna jobba med ett större projekt under nästan en hel termin. I studentprojektet Open Drone, har studenterna fått i uppdrag att utveckla en självkörande drönare som kan utföra olika uppdrag.

– Just nu har vi en sensor som vi kan placera vartsomhelst. Sedan ställer vi in höjd, hastighet och var drönaren ska flyga. Därefter kan drönaren flyga till sensorn, hämta information från sensorn och flyga hem. Via bluetooth kan vi sedan få information från drönaren in i datorn, säger Rasmus Hamrén, en av studenterna som arbetat med projektet.

Studentprojektet Open Drone går ut på att utveckla en självkörande drönare som kan samla in information från en plats och sedan leverera den informationen till beställaren. Under projektets gång har studenterna jobbat med både hårdvara och mjukvara för att få drönaren att flyga på egen hand och kunna hämta in information från en sensor. Dessutom har studenterna tagit fram en simulering som visar hur drönaren skulle kunna användas för att gynna jordbruket.

– Vi kan simulera att den ska åka ut på ett fält och samla in information om luftfuktighet, temperatur och lufttryck. Jordbrukare kan sedan använda informationen för att kunna planera och fatta beslut kring skörden, säger Linus Harenius, en av studenterna i projektet.

 

Porträtt Linus Harenius och Rasmus Hamrén.

Linus Harenius och Rasmus Hamrén.

På uppdrag av projektet AFarCloud

Studentprojektet genomförs som en del av forskningsprojektet AFarCloud – Aggregate Farming in the Cloud. Forskningsprojektet finansieras av EU och är ett samarbete mellan 60 partners i 13 länder. Syftet är att utveckla framtidsteknik som bygger på artificiell intelligens och robotik, med fokus på självkörande drönare och traktorer som ska användas för att samla in data och utföra andra nödvändiga aktiviteter på fält.

– Studenterna har jobbat väldigt metodiskt och har tagit fram en mycket avancerad drönare under en väldigt kort tid. Syftet med drönaren är att samla in data för att hjälpa jordbrukare att fatta kvalificerade beslut som gynnar produktionen och skörden. Inom allt jordbruk, men framför allt inom ekologiskt jordbruk, har man inte råd med felaktiga beslut. Därför behövs avancerade lösningar som samlar in mycket information snabbt och ofta, säger Baran Çürüklü, projektledare för AFarCloud vid MDH.

Nyttan med ett verkligt projekt

Totalt har sju studenter jobbat med projektet under nästan en hel termin. Både Rasmus och Linus tycker att sättet att jobba på har varit nyttigt eftersom det har gett de möjlighet att prova på hur det kan se ut i arbetslivet.

– Vi har också fått prova på olika roller och områden, vilket gör att det blir lättare att välja vad man ska rikta in sig på när det är dags att ge sig ut på arbetsmarknaden, säger Rasmus.

Civilingenjör i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

För dig som vill jobba med tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Efter examen kan du exempelvis jobba som systemutvecklare av tillförlitliga system, validerings- och verifieringsingenjör, elektronik- eller programvaruingenjör.

Läs mer
Till toppen