Text

Datum 2020-03-27
Artikeltyp Reportage

MDH-studenter utvecklar medicinteknik som ska upptäcka hjärtrubbningar

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Porträtt Emil Björklund och Alexandra Levin.

Studenterna Emil Björklund och Alexandra Levin.

Inom civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem får sistaårsstudenterna jobba med ett större projekt under nästan en hel termin. I studentprojektet HEA:RT (Health Evaluation and Awareness using Reliable Technology), har studenterna fått i uppdrag att utveckla ett tillförlitligt system som ska kunna upptäcka hjärtrubbningar.

Sensorer.

Sensorerna som använts i projektet.

– I det här projektet har vi fått testa på hela kedjan, från att skriva kravspecifikationer till att testa och implementera både hård- och mjukvara. Det har varit väldigt nyttigt eftersom man får en helhetsförståelse, säger Alexandra Levin, en av studenterna som jobbat med projektet.

Studentprojektet HEA:RT går ut på att ta fram ett säkert och pålitligt datorsystem som genom att läsa av olika sensorer kan upptäcka och varna om en patient upplever till exempel arytmi eller får hjärtstillestånd. Informationen som sensorerna tar in sparas i en databas i molnet för att sedan skickas ut till en mobilapplikation, där olika användare ska komma åt olika typer av information.

– Medicintekniska system inom sjukvården måste vara tillförlitliga. Syftet med projektet är att studenterna ska få prova på hur man jobbar med att utveckla tillförlitliga system i verkligheten, säger Nikola Petrovic, ansvarig för kursen.

Fokus på mjukvara

Det är totalt åtta studenter som har arbetet med projektet HEA:RT under nästan en hel termin. Under den tiden har studenterna byggt en mobilapplikation och allt som rör datahanteringen, som exempelvis sensorbehandling, filtrering av informationen som kommer in och sett till så att rätt information skickas ut i rätt kanal.

– Vi har lagt grunden för projektet som kommer att vidareutvecklas. Tanken är att nästa årskull ska kunna fortsätta med det vi har påbörjat, säger Emil Björklund, en av studenterna som jobbat med projektet.

Lärorikt inför arbetslivet

Studenterna i projektgruppen har haft olika roller med olika uppgifter. Utöver att ta fram både hård- och mjukvara har de också fått i uppgift att ta fram dokumentation kring projektet, som exempelvis kravspecifikationer och en plan för validering.

– Det har varit lärorikt att jobba på det sättet eftersom det är så man jobbar inom industrin. Något man kan ta med sig in i arbetslivet, säger Emil Björklund.

Civilingenjör i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

För dig som vill jobba med tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Efter examen kan du exempelvis jobba som systemutvecklare av tillförlitliga system, validerings- och verifieringsingenjör, elektronik- eller programvaruingenjör.

Läs mer