Text

Studentprojekt

Under sitt sista år ägnar civilingenjörsstudenter i robotik, tillförlitliga system, samt masterstudenter i intelligenta inbyggda system en termin åt att designa, konstruera och programmera en avancerad robot. Studenterna från de olika programmen arbetar tillsammans i projektform. Projekten genomförs oftast i samarbete med företag i branschen och nära den världsledande forskningen inom inbyggda system, som finns på MDU.

Pågående projekt

AI-GRIP

Gripdon som håller som greppar en clementin.

Gripdon med inbyggd intelligenssom utvecklas av studenter.

Målet med AIGRIP-projektet är att utveckla ett gripdon med inbyggd intelligens, för industriella applikationer. Gripdonet ska självständigt anpassa sitt grepp efter det objekt som ska lyftas. Istället för att mäta kraften som objektet greppas med, ska man med hjälp av kameror mäta den relativa rörelsen av objektet. På så sätt används lagom mycket kraft och gripdonet kan lyfta både lätta och tunga saker utan att sensorer behöver bytas ut. Projektet sker i samarbete med Robot System Products, som arbetar med kringutrustning till industrirobotar.

Autobike


Musik: https://www.bensound.com

Studentprojektet Autobike är kopplat till ett forskninsprojekt som utvecklat en självkörande cykel, som beter sig som en cyklist och ska användas i testmiljöer för autonoma bilar. Projektet är ett samarbete mellan MDU, Chalmers, AstaZero, Cycleurope och Volvo Cars.

Autosail

Modell av segelbåt som seglar på Mälaren

Eftersom tävlingsbåten designas i Panama har studenterna vid MDU använt en mindre modell, för att kunna testa styrsystemet.

I projektet Autosail utvecklar studenterna en självkörande segelbåt, som själv kan ta in information om exempelvis vindförhållanden och avstånd för att sedan kunna beräkna och genomföra en rutt. Projektet genomförs tillsammans med University of Antioquia, i Colombia och Technological University of Panama. Lärosätena ansvarar för olika delar i utvecklingen av båten och MDU:s uppdrag är att utveckla systemet som ska styra den. Slutmålet är att segelbåten ska delta tävlingen World Robotics Sailing Championship (WRSC) som planeras gå av stapeln i Panama vintern 2021/2022.

Mer om projektet AutoSail

UNICORN

Målet med projektet UNICORN är att utveckla självkörande robotar som kan kommunicera med varandra, köra runt i bostadsområden, hämta dina sopor och köra dem till en återvinningscentral. Projektet är ett samarebet mellan MDU, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad, HIAB, Husqvarna, PWS och Volvo GTO. Parterna inom projektet fokuserar på olika delar och MDU:s uppdrag är att bygga självkörande robotar som kan navigera och interagera i en stadsmiljö. Se mer om projektet i klippet ovan.

Mer om projektet UNICORN

Mer information

Civilingenjör i robotik

Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort och därför behövs ingenjörer som kan konstruera morgondagens robotar. Efter utbildningen kan du jobba inom elektronik, programmering eller inbyggda system som systemutvecklare, elektronikutvecklare, konsult eller innovatör inom framtidens hälsorobotik.

Läs mer

Civilingenjör i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

För dig som vill jobba med tillförlitliga system för exempelvis autonoma fordon, medicinteknisk utrustning och framtida system för flygplan eller drönare. Efter examen kan du exempelvis jobba som systemutvecklare av tillförlitliga system, validerings- och verifieringsingenjör, elektronik- eller programvaruingenjör.

Läs mer

Master i intelligenta inbyggda system

På programmet lär du dig utveckla säkra och tillförlitliga inbyggda system, som kan läsa av och anpassa sig efter sin omgivning. Efter examen kan du jobba som exempelvis ingenjör, projektledare, systemarkitekt och programmerare.

Läs mer