Text

Datum 2020-03-31
Artikeltyp Reportage

MDH-studenter utvecklar robot som hämtar dina sopor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Sophämtningsrobot.

Sophämtningsroboten i studentprojektet UNICORN.

Studenter vid MDH har under en termin arbetat med att utveckla en självkörande sophämtningsrobot. Målet med projektet UNICORN är självkörande robotar som kan kommunicera med varandra, köra runt i bostadsområden, hämta dina sopor och köra dem till en återvinningscentral.

– Årets studentgrupp har fokuserat på att få roboten att fungera utomhus oavsett väder, samt att implementera en ny MDH-utvecklad algoritm i roboten, säger Mikael Ekström, professor i robotik och ansvarig för projektet, vid MDH.

Under det sista året på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, delas studenterna in i grupper och ägnar en hel termin åt att arbeta med skarpa projekt gentemot näringsliv och offentlig sektor. Ett av de fyra projekt som pågått under året är UNICORN - ett samarbete mellan MDH, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs stad, HIAB, Husqvarna, PWS och Volvo GTO. Parterna inom projektet fokuserar på olika delar och MDH:s uppdrag är att bygga självkörande robotar som kan navigera och interagera i en stadsmiljö. Det innebär att robotarna måste kunna följa trafikregler, undvika hinder samt hämta och transportera sopor.

– Studentprojektet har varit upplagt precis som inom industrin - vi har fått en produktspecifikation som vi måste möta och jobba efter. Det har varit nyttigt på flera sätt, eftersom vi fått en inblick i hur det är att jobba med skarpa projekt mot en uppdragsgivare, samt fått prova på att jobba i en större grupp mot ett gemensamt mål, säger Staffan Brickman, student och projektledare för studentprojektet.

Porträtt av Niklas Fasth, Peter Andersson och Staffan Brickman.

Niklas Fasth, Peter Andersson och Staffan Brickman är några av studenterna som jobbat med studentprojektet UNICORN.

Ny MDH-utvecklad algoritm

I dagsläget kan roboten köra och navigera både inomhus och utomhus på egen hand, lyfta upp en soptunna och visa vad den planerar att göra. Studentgruppen som arbetat med UNICORN under terminen har även lyckats få den att undvika hinder på vägen genom att implementera en ny algoritm, framtagen av MDH-forskaren Lan Anh Trinh Thi. Genom den nya algoritmen kan roboten undvika att kollidera med både fasta och rörliga föremål som dyker upp under färden.

– Vi är de första som implementerar den nya algoritmen så det arbetet har varit riktigt spännande. Kul att få en sådan möjlighet redan under utbildningen, säger studenten Peter Andersson.

Ytterligare tre studentprojekt

Utöver UNICORN ingick ytterligare tre studentprojekt under terminen:

  • Autobike – utveckling av en självkörande cykel som ska användas i testmiljöer för autonoma bilar.
  • Miniatyr av autonom solcellsbil – utveckling av en autonom miniatyr av MDH Solar Car - solcellsbilen som tävlar i World Solar Challenge, Australien.
  • Open Brain Controlled Interface – utveckling av en robothand som kan styras med hjärnan.

Studentprojekt

Under det sista året på civilingenjörsprogrammet i robotik designar, konstruerar och programmerar studenterna en avancerad robot. Projekten genomförs oftast i samarbete med företag och nära den världsledande forskningen inom inbyggda system, som finns på MDH.

Läs mer

Civilingenjör i robotik

Utvecklingen inom robotik och artificiell intelligens (AI) går fort och därför behövs ingenjörer som kan konstruera morgondagens robotar. Efter utbildningen kan du jobba inom elektronik, programmering eller inbyggda system som systemutvecklare, elektronikutvecklare, konsult eller innovatör inom framtidens hälsorobotik.

Läs mer

Master i intelligenta inbyggda system

På programmet lär du dig utveckla säkra och tillförlitliga inbyggda system, som kan läsa av och anpassa sig efter sin omgivning. Efter examen kan du jobba som exempelvis ingenjör, projektledare, systemarkitekt och programmerare.

Läs mer