Text

"Kunskap om människors beteende är viktigt i många branscher"

Simon Johansson vill i framtiden arbeta som personalchef. För att nå dit har han studerat det beteendevetenskapliga programmet.
– Jag har alltid velat arbeta med människor och den här utbildningen gav mig möjligheter till det. I framtiden vill jag basa över ett helt arbetslag, säger han.

Simon Johansson, beteendevetenskapliga programmet

Ett stort intresse för människor och hur individer fungerar i olika situationer gjorde att Simon Johansson började plugga på det beteendevetenskapliga programmet.

– Jag vill förstå människan i grunden. Att veta hur hjärnan fungerar och att studera människors beteende är riktigt spännande. På programmet lär man sig hur vi människor fungerar i olika sammanhang och varför vi agerar som vi gör.


Har redan fått jobb

Beteendevetare är ett paraplybegrepp som rymmer ett stort antal yrken, inom såväl offentlig som privat sektor. Eftersom studenterna studerar organisationer, mänskligt beteende och mänskliga relationer är arbete med personalfrågor i olika former vanligt efter studierna.

– Kunskap om människors beteende är viktigt i många branscher vilket gör att arbetsmarknaden är bred. Därför tror jag att utbildningen passar många, det går ju att arbeta inom många olika områden, säger Simon Johansson, som redan under studietiden fick jobb på den breda arbetsmarknad som det beteendevetenskapliga programmet öppnar för studenterna.


Tre huvudområden

Utbildningen löper över sex terminer där studenterna studerar människan som individ, i grupp och inom organisationer. Utbildningen bygger på tre tydliga huvudområden:

– Psykologi, pedagogik och sociologi. Och ett av områdena väljer vi att fördjupa oss i och studerar närmare under termin fyra och sex, säger Simon Johansson.


Vad har du gillat mest med utbildningen?

– Vi fick under den femte terminen omvandla mycket av den teori vi lärt oss i praktiken genom flera praktiska moment. Även om jag tycker att det varit genomgående intressant så var nog den terminen den roligaste.

– Vi hade exempelvis retorik där vi utvecklade vårt sätt att prata inför större grupper. Och under en kurs som heter professionella samtal lärde vi att strategiskt ställa vissa frågor för att komma fram till vissa saker.


För vem rekommenderar du utbildningen?

– Vill man både lära sig hur människor i grunden fungerar och hur människor hanterar olika situationer så kan jag rekommendera programmet. Vill man ha ett socialt arbete med mycket kontakt med människor så är programmet helt rätt väg att gå.Program

Beteendevetenskapliga programmet

  • Högskolepoäng 210 HP
  • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås

Ingress

Innehåll