Text

"Jag vill ha ett klimat i klassrummet där det är öppet för dialog"

Under den stora flyktingströmmen till Sverige 2015 arbetade Sebastian Kemdal med att lära nyanlända ungdomar grundläggande svenska. Han fastnade för yrket, och bestämde sig för att satsa på en karriär inom skolan. Nu läser han ämneslärarprogrammet hos oss.

Bild på Sebastian Kemdal.

—­ Känslan av att lära ungdomar viktiga saker och se dem utvecklas är så inspirerande, säger Sebastian Kemdal, och fortsätter:

— Under flyktingkrisen arbetade jag på en mottagningsenhet där jag bland annat lärde nyanlända ungdomar grundläggande svenska. Det var otroligt roligt och stimulerande, och det var då jag insåg att jag ville bli lärare. Och för att arbeta inom skolan behöver du utbilda dig.

Sebastian ansökte till ämneslärarprogrammet då han hört att det talats i goda ordalag om universitetet.

—­ Jag hade vänner som rekommenderade universitetet, så det kändes naturligt att börja plugga här, säger Sebastian.

Tre ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet ger behörighet till att undervisa i gymnasiet och årskurs 7-9. Vid MDU finns ämneskombinationerna svenska/svenska som andraspråk, svenska/samhällskunskap och svenska/engelska.

—­ Jag valde kombinationen svenska/engelska för att det intresserade mig mest, och för att man som lärare kan göra väldigt mycket med de ämnena, säger Sebastian.

Dialog viktigt för Sebastian

Sebastian berättar att lärarna är en av flera bidragande orsaker till varför han trivs bra på universitetet.

—­ Lärarna och professorerna som undervisar oss är väldigt bra. Lärarna tar sig tid för studenterna och är alltid hjälpsamma. Jag gillar att det är mycket dialog i undervisningen. Lektionerna är levande och studenterna är delaktiga.

Dialog och delaktighet är också något som Sebastian förespråkar när han själv undervisar.

—­ Jag vill ha ett klimat i klassrummet där det är öppet för dialog och högt i tak, men med tydliga strukturer. Jag tror att ömsesidig respekt mellan elever och lärare är väldigt viktigt. Bemöter man ungdomarna med respekt får man respekt tillbaka. Självklart är alla elever olika individer, vilket gör det nödvändigt med olika strategier och bemötanden för olika personer, berättar Sebastian.

VFU ger erfarenhet

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen, som ingår i alla lärarprogram, får Sebastian varva undervisning på universitetetmed att själv vara ute på en skola i regionen.

—­ Jag har blivit mottagen med öppna armar. Jag har fått ett bra intryck av gymnasiet som arbetsplats och av skolan jag är på. Jag har fått ta del av så mycket eller lite jag velat, beroende på hur bekväm jag känt mig i situationen i fråga.

Vem rekommenderar du att läsa till lärare på MDU?

—­ Alla som tycker om att lära sig, lära andra och gillar att arbeta med människor. Det är väldigt viktigt att man är mån om det mänskliga värdet och människors rättigheter, det jobbar man väldigt mycket med inom skolan.

En av de bästa aspekterna av yrket är enligt Sebastian variationen, att arbetsdagarna ser olika ut.

—­ Jag har själv lite svårt att göra samma sak varje dag. Jag tycker om en arbetsplats där jag har variation. Lärare är ett brett yrke, och som läroplanen är uppbyggd tillåts jag vara kreativ i min planering. Inom arbetslaget kan man lägga upp undervisningen ganska fritt, men givetvis inom de ramar som finns. Detta gör att arbetet också blir utvecklande för dig som lärare.Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02)

  • Högskolepoäng 300 HP
  • Omfattning 5 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02)

  • Högskolepoäng 300 HP
  • Omfattning 5 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna
Till toppen