Text

Datum 2021-06-09
Artikeltyp Aktuellt

MDH erbjuder kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter

I takt med en fortsatt digitalisering av samhället växer efterfrågan av kompetens inom IT och digitalisering utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Därför erbjuder MDH ett flertal kurser inom företagsekonomi och digitalisering som är utvecklade tillsammans med företagsrepresentanter.

Tack vare att kurserna är utvecklade i samarbete med företagsrepresentanter och Eskilstuna kommun har de en stark koppling till arbetsmarknaden och dess framtida behov.

– Företagen är väldigt angelägna om att få ut examinerade studenter med digital kompetens i näringslivet så snart som möjligt. Därför har de tillsammans med högskolan diskuterat vilka färdighetsnivåer och vilken kunskap som är relevant. Kurserna bygger alltså på en direkt efterfrågan, säger Cecilia Erixon, universitetslektor i företagsekonomi.

Kurserna passar dig med ett intresse för digitalisering och ekonomi

– Samtliga kurser riktar sig till dig som är nyfiken på vad digitalisering kan innebära för en verksamhet. Ett självledarskap är något som starkt uppmuntras! Det är också en färdighet som näringslivet uttryckt vara en efterfrågad kompetens när de rekryterar nya anställda, säger Cecilia Erixon.

Du kan antingen läsa kurserna fristående eller som del av ekonomprogrammet. Kurserna är öppna för sen anmälan vilket innebär att du fortfarande har möjlighet att anmäla dig till hösten! Förkunskapskraven varierar och du finner mer utförlig information i respektive kursplan:

Digital verksamhetsutveckling med IT Länk till annan webbplats. (FOA168 22,5 hp):

  • Genom bland annat laborationer, handledning och problembaserad kunskapsinhämtning får du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om de IT-baserade system som allt fler organisationer och verksamheter använder sig av. Kursen belyser även de utmaningar som företag och organisationer behöver hantera vid digitalisering. Kursen går på helfart.

Datadriven affärsutveckling Länk till annan webbplats. (FOA235 7,5 hp):

  • Du tränas i att analysera data och att förstå möjligheterna analyserad data ger. Samtidigt utvecklar du din kommunikativa förmåga samt ditt kritiskt granskande. Kursen ges på halvfart.

Digital tjänsteutveckling Länk till annan webbplats. (FOA234 7,5 hp):

  • I denna kurs får du lära dig om olika tjänsteperspektiv samt hur de kan användas för att skapa värde genom transformativa digitala tjänster. Centralt i kursen är att du kontinuerligt tillämpar teoretiska kunskaper för att kunna utveckla praktiska lösningar. Kursen går på halvfart och undervisningen sker på engelska.

Projektledning och förändringsledning i en digital värld Länk till annan webbplats. (FOA233 7,5 hp):

  • Med utgångspunkt i digitalisering som ett globalt fenomen utforskar kursen digitalisering i relation till organisering av arbete. Mer specifikt får du som student övergripande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i projektledning och förändringsledning i en digital värld. Kursen går på halvfart.

Strategi och styrning av digital verksamhet Länk till annan webbplats. (FOA236 7,5 hp):

  • Kursen vässar din förmåga att identifiera utmaningar och strategiskt lösa problem som uppstår inom digitala verksamheter. Detta genom att du lär dig teoretiska grunder, diskuterar fallstudier (case studies) och får agera manager i en simulering. Kursen går på halvfart och undervisningen sker på engelska.

Kurserna förbereder dig inför ett framtidsyrke

– Kurserna genomsyras av problembaserad metodik och inkluderar även aspekter som rör hållbarhet och etik. Stort fokus ligger på att tillämpa teoretisk kunskap rent praktiskt genom seminarier, workshops, verklighetsbaserade scenarios och laborationer, säger Cecilia Erixon.

I och med digitaliseringen är yrkesrollen såväl som arbetsmarknaden för företagsekonomer under en spännande förändringsfas – digitala tjänster, artificiell intelligens (AI) och molnlösningar används i allt högre utsträckning. Med dessa förändringar kommer även ett stort behov av nya kompetenser och förmågor.

– Färdigheterna du tar med dig från kurserna är efterfrågade av näringslivet och skapar möjligheter för dig att vara delaktig i utvecklingen av företag och organisationer för framtidens hållbara och digitala samhälle.

Ekonomprogrammets inriktning Digital verksamhetsutveckling Länk till annan webbplats. är även den framtagen i samarbete med företagsrepresentanter och Eskilstuna Kommun. För dig som läser ekonomprogrammet finns möjlighet att välja denna inriktning inför termin tre.

Kontaktinformation

Till toppen