Text

Tekniskt basår

Om du saknar behörighet till tekniska utbildningar kan du söka till tekniskt basår. Här får du behörighet till alla våra tekniska program och om du uppfyller den särskilda behörigheten och klarat minst 45 förutbildningspoäng får du dessutom platsgaranti på samtliga av MDU:s högskole- och civilingenjörsprogram samt övriga teknikutbildningar som startar läsåret efter avslutat basår.

Utbildningen

Det tekniska basåret riktar sig till dig som vill läsa teknik på universitetet, men saknar gymnasiebehörighet i fysik, kemi och matematik. Utbildningen är skräddarsydd för att förbereda dig för framtida teknikstudier på MDU. Förutom ämneskunskaperna, tränas du i problemlösning och kreativt tänkande, samt utvecklar din studieteknik.

Basåret ger kunskaper motsvarande gymnasieskolans kurser Matematik 3c, Matematik 4, Fysik 1, Fysik 2 samt Kemi 1.

Du läser på heltid och deltar i föreläsningar, laborationer och seminarier. Vissa ämnen läser du under hela studietiden medan andra läses i perioder.


Framtid och jobb

När du har läst och är godkänd i alla kurser på basåret har du behörighet till samtliga teknikutbildningar på grundnivå vid MDU. Om du uppfyller den särskilda behörigheten och har godkänt resultat i minst 45 förutbildningspoäng från basåret har du också platsgaranti på samtliga av universitetets högskole- och civilingenjörsprogram samt övriga teknikutbildningar som startar det läsår som följer direkt på avslutat basår. För att du lättare ska kunna avgöra vilken av våra tekniska utbildningar som passar dig bäst, får du under programmets gång information om de olika teknikprogrammen.

Observera
Basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar ditt meritvärde från gymnasiet. Eftersom basåret räknas till förberedande studier söker du särskilda studiemedel för behörighetsgivande studier. Det innebär att dina basårsstudier inte påverkar omfattningen av de studiemedel du kan söka för studier på högskolenivå.

Basåret kan inte räknas in i en akademisk examen.


Du kan plugga tekniskt basår både i Eskilstuna och Västerås:

Program

Tekniskt basår

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Förberedande nivå
  • Plats Eskilstuna
Program

Tekniskt basår

  • Högskolepoäng 60 HP
  • Omfattning 1 år (heltid)
  • Nivå Förberedande nivå
  • Plats Västerås

Läs mer

”Basåret tar mig närmare min dröm - att utveckla framtidens rymdteknik”

Möt Sebastian Fredriksson från Västerås som valde att läsa naturvetenskapligt/tekniskt basår på MDU för att bli behörig till MDU:s civilingenjörsprogram i tillförlitliga flyg- och rymdsystem. I framtiden vill han utveckla rymdteknik med målet att en dag själv åka ut i rymden.

Läs mer

Läs tekniskt basår och klara matematikstudierna bättre

En rapport som MDH genomfört visar att studenter som har gått tekniskt basår klarar matematikkurserna i teknikutbildningarna i större utsträckning än andra studenter.

Läs mer

"Basåret la en bra grund för mina fortsatta studier"

Anton Johansson sökte till tekniskt basår, inte bara för att få behörighet till den teknikutbildning han ville gå utan för att det gav honom en garantiplats på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDH. Förutom att lära sig matematik, kemi och fysik fick Anton även flera andra nyttiga kunskaper.

Läs mer