Text

Kompletterande pedagogisk utbildning

Kompletterande pedagogisk utbildning är en kort distansutbildning för dig som har en examen eller högskolepoäng i skolämnen men som saknar lärarbehörighet.

Grundlärare årskurs 4-6.

En kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik.

Utbildningen omfattar 75 högskolepoäng och genomförs på distans med ett antal campusträffar under en höst-, vår- och sommartermin på heltid.

För att vara behörig till utbildningen krävs, utöver grundläggande behörighet för högskolestudier, en tidigare akademisk examen inom matematik, naturvetenskap och/eller teknik. Du kan läsa mer om vilka examina som är behörighetsgivande på programsidan.

Kompletterande pedagogisk utbildning, grundlärare årskurs 4-6, 75 hp

Utbildningen som leder till en grundlärarexamen med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4-6 i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik.

Läs mer


Ämneslärare grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet.

En kompletterande pedagogisk utbildning som leder till en ämneslärarexamen med behörighet att undervisa antingen grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och genomförs på distans med ett antal campusträffar under drygt 1,5 år. Studierna under höst- och vårtermin bedrivs på trekvartsfart och studierna under sommarterminen bedrivs på helfart.

För att vara behörig till utbildningen med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 krävs, utöver grundläggande behörighet för högskolestudier, 90 hp inom ett undervisningsämne. För undervisning i gymnasieskolan krävs, utöver grundläggande behörighet för högskolestudier, 120 hp inom ett undervisningsämne. För närmare information om vilka undervisningsämnen som är möjliga samt vilka specifika krav som ställs inom respektive ämne, se programsida.

Kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasiet, 90 hp

Utbildningen som leder till en ämneslärarexamen med behörighet att undervisa antingen i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Läs mer

"Ingen har större inflytande på Sveriges framtid än lärare"

Med en examen i kemiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och mångårig erfarenhet som produktionschef i läkemedelsbranschen tog Jarmo Larsson Lager en ny väg. Via kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på MDU ville han bli kemilärare på gymnasiet. Han hade aldrig tidigare känt sig mer motiverad och exalterad.

Läs mer