Text

Förskollärar­programmet

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete med fokus på barns lärande och utveckling i åldrarna ett till fem. Förskollärarutbildningen kombinerar teori med praktisk erfarenhet genom regelbunden och nära kontakt med en förskola i regionen.

Hösten 2023


Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Mikaela vill ge barn goda förutsättningar att utvecklas

Mikaela Wikholm vill hjälpa barn att få en bra start på livet. – För mig är alla människors lika värde väldigt viktigt. Alla barn ska kunna få en bra start i livet och goda förutsättningar till att utvecklas.

Läs mer