Text

Lärarutbildningar

Ge barn och unga en bra start i livet

Vill du ha ett av världens viktigaste jobb? Satsa på att bli lärare. Hos oss kan du bli förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller specialpedagog. Du kan även gå ett masterprogram eller en kortare utbildning i pedagogik för att få behörighet. Vad du än väljer blir du väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Här möter du erfarna lärare, fördjupar dina kunskaper utifrån den senaste forskningen och får praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Vårt nära samarbete med regionens skolor ger dig också möjligheten att utveckla din förmåga att entusiasmera och leda genom att delta i undervisningen och hålla lektioner.

Våra lärarprogram är efterfrågade. Det kommer du också att bli när du är klar. Välkommen till MDU!

Alla lärarprogram - grundnivå

Barn äter frukt

Förskollärar­programmet 210 hp

Som förskollärare har du ett kreativt och betydelsefullt arbete där du bidrar till barns lärande och utveckling i förskolan. På förskollärarprogrammet läser du bland annat förskolepedagogik och får kunskaper inom språk, matematik, no/teknik och estetiska ämnen. Under utbildningen har du nära kontakt med en förskola i regionen.

Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Grundlärarprogram förskoleklass och grundskola 1-3 240 hp

Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

 • Högskolepoäng 240 HP
 • Omfattning 4 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

 • Högskolepoäng 240 HP
 • Omfattning 4 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås

Grundlärarprogram inriktning årskurs 4-6 240 hp

Som grundlärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad.

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - en annan väg till att bli ämneslärare 90 hp

En kort distansutbildning för dig som har högskolepoäng i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola. Är du redan anställd som lärare kan du genomföra din VFU på din skola.

Läs mer
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (GLM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 2 år (deltid 75%)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (GLM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 2 år (deltid 75%)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Grundlärarprogram förskoleklass, årskurs 1-3 arbetsintegrerat 240 hp

Tillsammans med elva av regionens skolhuvudmän har MDU startat en arbetsintegrerad variant (AIU) av grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Det innebär att du från och med ditt andra studieår arbetar halvtid som grundlärare i grundskolan samtidigt som du studerar på halvtid.

Läs mer

Ämneslärarprogrammet gymnasiet 300 hp

Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid.

Läs mer

Alla lärarprogram - avancerad nivå

Masterprogram i didaktik 120 hp

Master- och magisterprogrammet i didaktik vänder sig till dig som arbetar inom förskola eller skola och är intresserad av lärandets, undervisningens och utbildningens villkor. Efter utbildningen kan du bland annat arbeta med utvecklingsarbete i förskola och skola, och driva skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund.

Läs mer

Specialpedagogprogram 90 hp

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om kvalificerade samtal och sociala samspelsprocesser.

Läs mer

Speciallärarprogram 90 hp

Som speciallärare arbetar du med att undanröja hinder för barns och elevers utveckling och lärande och leda det pedagogiska arbetet, med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Du får fördjupade kunskaper om olika förhållanden som kan leda till svårigheter i lärandet. Vid MDH ges speciallärarprogrammet med tre olika specialiseringar: barn och elevers språk-, skriv- och läsutveckling; matematikutveckling samt barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling. 

Läs mer

Fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola

Här har du information om uppdragsutbildningar för dig som är yrkesverksam.

Läs mer
format_quote

”Jag vill hitta lösningar där alla känner sig inkluderade”

Heidi Eriksson

Tidigare student specialpedagogprogrammet

Läs mer

Lärarutbildningar

Lärarutbildningar

Ge barn och unga en bra start i livet

Vill du ha ett av världens viktigaste jobb? Satsa på att bli lärare. Hos oss kan du bli förskollärare, grundlärare, ämneslärare, speciallärare eller specialpedagog. Om du har högskolestudier sedan tidigare kan du gå en kortare utbildning med fokus på lärarkompetenser och på så sätt bli grundlärare eller ämneslärare.

Om du redan arbetar inom förskola eller skola kan du gå ett masterprogram i didaktik och på så sätt fördjupa dina kunskaper.

Vad du än väljer blir du väl rustad för ditt framtida yrkesliv.

Studenter sitter i en trappa

Här möter du erfarna lärare, fördjupar dina kunskaper utifrån den senaste forskningen och får praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Vårt nära samarbete med regionens skolor och förskolor ger dig också möjligheten att utveckla din förmåga att entusiasmera och leda genom att delta i undervisningen och hålla lektioner.

Våra lärarprogram är efterfrågade. Det kommer du också att bli när du är klar. Välkommen till MDU!

Grundnivå

Förskollärare

Grundlärare

Ämneslärare

Har redan examen eller högskolepoäng men saknar lärarbehörighet?

Kompletterande pedagogisk utbildning är en kort distansutbildning för dig som har en examen eller högskolepoäng i skolämnen men som saknar lärarbehörighet.

KPU, grundlärare årskurs F-3, 75 hp

Avancerad nivå

Didaktik

Speciallärare

Speciallärarprogram inom lärarlyftet, 90 hp

Specialpedagog

Fortbildning

Fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola

Här har du information om uppdragsutbildningar för dig som är yrkesverksam.

format_quote

En av de bästa sakerna är lärarna. Man märker att de är kompetenta och har stora erfarenheter av yrket. Dessutom är all undervisning forskningsbaserad, och det värderar jag högt.

Mikaela Wikholm

Student förskollärarprogrammet

Läs mer