Text

Hälsa

Utveckla dig själv. Hjälp andra att må bra.

Vill du ha ett jobb där du gör skillnad på riktigt, varje dag? Satsa på ett yrke inom hälsa. Hos oss får du en stabil grund att stå på, vare sig du vill bli sjuksköterska, folkhälsovetare, socionom, beteendevetare eller fysioterapeut. Vill du gå ännu längre, har vi en rad avancerade program på masternivå, bland annat till barnmorska och specialistsjuksköterska.

Alla våra program bygger på framstående forskning. Du möter erfarna lärare och tack vare vårt nära samarbete med aktörer inom vård, hälsa och omsorg får du handfasta yrkeserfarenheter genom praktik. Våra program inom hälsa och vård är populära. Det kommer du också att vara på arbetsmarknaden när du är klar. Välkommen till MDU!

Alla våra program inom hälsa

Grundnivå
Avancerad nivå
Specialistutbildning för sjuksköterskor

Grundnivå

Folkhälsovetenskapliga programmet 180 hp

För dig som månar om hälsa och vill ha en modern utbildning som kan leda till spännande arbeten som projektledare, kostrådgivare, hälsocoach, hälsostrateg, samhällsutvecklare eller förebygga psykisk ohälsa likväl som att besitta olika ledarroller inom välfärdssektorn. Programmet fokuserar på livsstil, hållbar utveckling och hur du påverkar individ och samhälle till smarta val inom till exempel områdena kost och fysisk aktivitet.

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet 180/210 hp

Programmet är för dig som är intresserad av människor, organisationer och hur människor fungerar i olika sociala sammanhang. Du utvecklar kunskaper om mänskligt beteende och mänskliga relationer vilket ger dig många karriärmöjligheter. Bland annat kan du arbeta inom rekrytering, som utredare, i olika personalfunktioner eller med organisationsutveckling.

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet 180 hp

Som fysioterapeut träffar du människor med olika typer av besvär som begränsar individens rörelseförmåga. På utbildningen får du kunskap att förebygga, behandla och utvärdera dessa besvär och kompetens att hjälpa människor till en aktiv och hälsosam livsstil.

Läs mer

Socionomprogrammet 210 hp

Som socionom möter du människor i utsatta och problematiska livssituationer och hjälper dem åstadkomma förändring. Du lär dig utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kan arbeta med socialt och kurativt arbete, med barn och familjer, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.

Sjuksköterska
Program

Sjuksköterskeprogrammet

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Sjuksköterskeprogrammet

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Västerås
Program

Sjuksköterskeprogrammet

 • Högskolepoäng 180 HP
 • Omfattning 3 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Nyköping

Program inom hälsa - avancerad nivå

Masterprogram i hälso- och välfärdsteknik 120 hp

På denna nya, unika masterutbildning skapar du dig kompetens i att införa, tillämpa och utvärdera hälso- och välfärdsteknik som möter upp samhällets behov och utmaningar. Det ger dig möjlighet att arbeta i ledande roller inom både dagens och morgondagens hälso- och sjukvård och vård och omsorg.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete, 120 hp

Utbildningen ger dig möjlighet att bedriva förbättringsarbete och fördjupa dina kunskaper inom såväl nationellt som internationellt socialt arbete. Studier på masternivå innebär en möjlighet för dig att fördjupa din kunskap och vidga dina karriärmöjligheter.

Läs mer

Masterprogram i vårdvetenskap 120 hp

Dagens komplexa hälso- och sjukvård ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens. Som student utvecklar du fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap och vetenskaplig metod. Du kommer också att skapa dig utökade kunskaper om hur flera yrken från många olika kunskapsområden samverkar inom hälso- och välfärdsområdet.

Läs mer

Specialistutbildningar för sjuksköterskor - avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet 90 hp

Barnmorskeprogrammet är för dig som har jobbat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av den del av livet som har med sexuell hälsa, graviditet och barnafödande att göra. Som legitimerad barnmorska har du ett ansvarsfullt och omväxlande yrke med möjlighet till arbete inom flera olika verksamheter.

Läs mer

Specialistsjuksköterska anestesisjukvård 60 hp

Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment.

Läs mer

Specialistsjuksköterska hälso- och sjukvård i hemmet 60 hp

Hälso- och sjukvård i hemmet handlar om insatser för att vårda sjuka samt om utvecklingen av vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor.

Läs mer

Specialistsjuksköterska intensivvård 60 hp

Utbildningen är för dig som är utbildad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris.

Läs mer

Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård 60 hp

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård har du möjlighet att göra stor nytta − både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv.

Läs mer
format_quote

"Nästan alla i klassen hittade jobb redan några månader innan examen"

Boris Boytchev

tidigare student på sjuksköterskeprogrammet

Läs mer