Text

Vätgas för en ren framtid

Vätgas är ett rent bränsle, en mångsidig energibärare och verkar vara svaret på klimatutmaningarna. Varför pratar alla om vätgas och hur kommer den att ersätta traditionella bränslen? Om du vill veta mer om vätgas för en ren framtid är det här kursen för dig.

Denna modulära kurs ger en översikt över vätgas som energibärare, med fokus på bränsleceller som vätgasomvandlingsteknik. Produktion och lagring av vätgas och dess roll i reduktionen av koldioxid kommer att behandlas. Olika bränslecellstekniker kommer att analyseras och diskuteras för att presentera fördelar och utmaningar i användningen av vätgas för elproduktion, mobilitet i städer, flyg, transport, bostadssektorn och mycket mer. Deltagarna kommer själva att kunna kombinera de olika modulerna för att skapa sin personliga utbildning utifrån sina behov och få insikter om var och när vätgas kan spela en roll i ett samhälle med lägre koldioxidhalter.


Anmäl dig till kursen

Vätgas för en ren framtid

Öppet för klimatet

Denna MOOC har utvecklats inom projektet Öppet för klimatet.

Du kan hitta mer information om projektet här

Kontakt