Text

Klimatmål, argumentation, belägg

Förbättra din argumentationsteknik så du kan delta i debatten om klimatmålen.

Den här kursen syftar till att lära dig grundläggande kunskaper och färdigheter i argumentation.

Du kommer att delta i arbetet med att skapa evidensbaserade motiveringar och analysera befintliga motiveringar för att hitta argumentationsfel.
Genom både individuellt- och gruppbaserat arbete kommer du att få möjlighet att öva.

Du kommer att analysera klimatrelaterade artiklar (publicerade i vetenskapliga tidskrifter men också i nyhetsmedia) och ta fram de underliggande implicita argumenten och analysera dem.
Slutligen kommer den här kursen att hjälpa dig att utveckla grundläggande argumentationsfärdigheter som behövs för att kritiskt kunna delta i samhällsdebatten om klimatmålen.

Anmäl dig till kursen

Klimatmål, argumentation, belägg

Öppet för klimatet

Denna MOOC har utvecklats inom projektet Öppet för klimatet.

Här hittar du mer information om projektet

Kontakt